Akademii Morskiej w Gdyni

ISSN:1730-1114

DOI: 10.12716/1002

Naukowa i dydaktyczna, a także popularyzatorska działalność Katedr Wydziału Nawigacyjnego charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem tematycznym, co jest uwarunkowane odmiennością specjalizacji: od szeroko rozumianej problematyki nawigacyjnej, przez problemy eksploatacji statków i manewrowania nimi, specyficzne problemy meteorologii i oceanografii nautycznej do elementów prawa morskiego i eksploatacji portów.

Klamrą spinającą tak zróżnicowaną problematykę naukowo-dydaktyczną jest jej podporządkowanie potrzebom transportu morskiego.

Liczne prace wykonywane w ramach badań statutowych, zwykle wieloetapowe, z trudem znajdują dostęp do polskich periodyków naukowych lub fachowych, te bowiem mają na ogół odmienne profile tematyczne lub służą środowiskom, dla których problematyka prac statutowych katedr Wydziału jest w pewnej mierze obca.

W tej sytuacji zrodziła się w roku 1995 inicjatywa wydawania „PRAC WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO”, które mają stanowić forum prezentacji dorobku katedr i pracowników Wydziału Nawigacyjnego. „Prace” ukazują się regularnie, dwa razy w roku (styczniu i czerwcu). Do chwili obecnej wydano 27 numerów. Wszystkie artykuły zamieszczone w Pracach Wydziału zostały zrecenzowane.

Od 20 marca 2010 roku Prace Wydziału Nawigacyjnego znajdują się na liście czasopism punktowanych. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2010 r., pozycja B/1111, liczba punktów 2.

Od 17 września 2012 roku Prace Wydziału Nawigacyjnego znajdują się na liście czasopism punktowanych. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r., pozycja B/1095, liczba punktów 1.

Od 23 grudnia 2015 roku Prace Wydziału Nawigacyjnego znajdują się na liście czasopism punktowanych. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r., pozycja B/1314, liczba punktów 5.