BFN

BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI

Wzorem poprzednich lat, także i w tym roku Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni wziął udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki, odbywającym się już po raz trzynasty. Wśród reprezentantów Akademii ważną rolę odegrało Koło Naukowe „Nawigator”.

Atrakcje przygotowane przez Wydział Nawigacyjny spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem. Uczestnicy BFNu mogli bliżej poznać realia pracy nawigatorów, odwiedzając laboratoria i symulatory, na co dzień niedostępne dla osób postronnych. Jak co roku, dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyło się Planetarium im. Antoniego Ledóchowskiego, w którym odbyła się połączona z pokazem prelekcja pt. „Nasze miejsce we Wszechświecie”. Z powodu dużej liczby uczestników, wykłady odbywały się co godzinę przez cały dzień, nie dając prowadzącym chwili wytchnienia.

Niewiele mniejszą frekwencją pochwalić mogły się zajęcia dla grup zorganizowanych na symulatorach: ECDIS oraz mostka manewrowego. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, obejmujących pilotaż statków morskich w Porcie Gdynia czy wirtualny rejs z Gdyni do Gdańska. Członkowie KN „Nawigator” zapoznali ich z podstawowymi funkcjami oraz urządzeniami nawigacyjnymi, składającymi się na symulator. Po krótkim szkoleniu każdy uczestnik mógł, pod okiem studenta, spróbować swoich sił w manewrowaniu statkiem różnych warunkach atmosferycznych.. Niektórzy do zadania podeszli poważnie, jednak większość, zwłaszcza młodszych sterników z radością starała się za wszelką cenę staranować inne jednostki lub instalacje lądowe.

Chętni (a tych nie brakowało!) mogli wziąć udział w „Krótkim Kursie Meteorologii”, na którym zapoznali się z podstawowymi metodami prognozowania pogody, nauczyli się odczytywać komunikaty meteorologiczne oraz korzystać z używanych na statkach map pogodowych.

W naszej ofercie nie zabrakło także pokazów i zabaw na świeżym powietrzu. Na placu przed gdyńskim akwarium uczestnicy XIV Pikniku Naukowego nauczyć mogli się obsługi sekstantu, wykorzystywanego w astronawigacji. Dla dzieci, młodszych i starszych, przygotowano specjalne stanowisko w namiocie, gdzie studenci AM wtajemniczali je w podstawy nawigacji na mapie papierowej. Wśród tych najmłodszych atrakcją samą w sobie byli ubrani umundurowani studenci, niejednokrotnie brani za kapitanów czy admirałów. Po zapoznaniu się z przyborami nawigacyjnymi, każdy mógł wziąć udział w egzaminie na Małego Kapitana i otrzymać dyplom.

Bałtycki Festiwal Nauki po raz kolejny okazał się wielkim sukcesem. Zaangażowanie KN „Nawigator” oraz całego Wydziału Nawigacyjnego zwróciło uwagę uczestników, będących pod wrażeniem skierowanej do nich szerokiej oferty pokazów i zajęć. Wiele dobrego wynieśli też biorący udział w festiwalu studenci, pogłębiając i utrwalając swoją wiedzę, zwiększając pewność siebie oraz zawierając nowe znajomości. Była to kolejna, należycie wykorzystana szansa na przedstawienie swojej oferty naukowo-edukacyjnej przez Akademię Morską w Gdyni.