Zeszyty Naukowe AMG

Naukowa i dydaktyczna, a także popularyzatorska działalność katedr Wydziału Nawigacyjnego charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem tematycznym, co jest uwarunkowane odmiennością specjalizacji: od szeroko rozumianej problematyki nawigacyjnej, przez problemy eksploatacji statków i manewrowania nimi, specyficzne problemy meteorologii i oceanografii nautycznej do elementów prawa morskiego i eksploatacji portów.

Klamrą spinającą tak zróżnicowaną problematykę naukowo-dydaktyczną jest jej podporządkowanie potrzebom transportu morskiego. Liczne prace wykonywane w ramach badań statutowych, zwykle wieloetapowe, z trudem znajdują dostęp do polskich periodyków naukowych lub fachowych, te bowiem mają na ogół odmienne profile tematyczne lub służą środowiskom, dla których problematyka prac statutowych katedr Wydziału jest w pewnej mierze obca. Wydział co roku wydaje jeden numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni. Wszystkie artykuły zamieszczone w Zeszytach są recenzowane.

Informacja dla autorów
W artykule należy zamieścić również tytuł w języku angielskim oraz streszczenie w języku polskim i angielskim. Artykuły można składać u redaktora naczelnego Zeszytów Naukowych (dane kontaktowe poniżej) zarówno w formie elektronicznej jak i w postaci wydruku.
Wydruk papierowy w formacie A4, czcionka 12 Times New Roman, odstęp wiersza 1,5. Objętość (tekst, tabele, rysunki itd.) w kolorach biało-czarnych nie powinna przekraczać 10-12 ponumerowanych stron. Do druku zostaną skierowane artykuły zatwierdzone przez kolegium redakcyjne.

Redaktor naczelny wydań przeznaczonych dla Wydziału Nawigacyjnego:
dr Agnieszka Blokus
Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 83
tel. 58 55 86 228
e-mail: ablokusatam.gdynia.pl

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni stanowią  zbiór artykułów o charakterze naukowym autorstwa pracowników Akademii Morskiej w Gdyni. Cyklicznie wydawane przez Wydawnictwo AM Zeszyty Naukowe związane są z pracami naukowymi pracowników AM dotyczącymi zagadnień związanych z morzem i szeroko pojętą gospodarską morską.

Szczegółowe informacje:  http://zeszyty.am.gdynia.pl/

Co czwarty numer Zeszytów Naukowych przeznaczony jest w całości dla pracowników Wydziału Nawigacyjnego AMG.
Punktacja MNiSW – 7 pkt.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
19.08.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 19.08.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 28.07.2018