Zasady rekrutacji

Instrukcja dla kandydatów na studia II stopnia:

  1. Zarejestruj się, wprowadzając swoje dane osobowe, w Systemie Elektronicznej Rekrutacji,
  2. Wydrukuj i podpisz podanie do JM Rektora Akademii Morskiej (naklej jedno zdjęcie w odpowiednim miejscu).
  3. Wydrukuj stronę ze swoimi danymi i naklej ją na zewnętrzną stronę białej (papierowej) teczki zamykanej za pomocą gumki (dokumenty w teczkach zawiązywanych nie są przyjmowane).
  4. Skompletuj dokumenty wymienione na wydrukowanej stronie i umieść je w wyżej wymienionej teczce.
  5. Teczkę Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW dostarcz (osobiście, kurierem, pocztą lub przez osobę trzecią) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – Al. Jana Pawła II 3.

Uwaga: komplet dokumentów składanych w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej musi zawierać dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera oraz suplement do dyplomu. W wyjątkowych okolicznościach w procesie rekrutacji honorowane będzie zaświadczenie o zakończeniu studiów o otrzymaniu tytułu inżyniera (z podaniem środnich z ocen z toku studiów oraz egzaminu dyplomowego).

Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym algorytm według którego uwzględniane są szczególne osiągnięcia kandydatówhttp://www.am.gdynia.pl/rekrutacja-zasady-szczegoly

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
23.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 01.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 01.12.2017