PRZEWODNICZĄCY DZIEKAN

dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AMG


CZŁONKOWIE PRODZIEKANI

dr Sambor Guze
dr inż. Tomasz Neumann
dr inż. kpt. ż.w. Przemysław Wilczyński


NAUCZYCIELE AKADEMICCY POSIADAJĄCY TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA LUB STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu
prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński
prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki
prof. dr hab. inż. Jerzy B. Rogowski
prof. dr hab. inż. Cezary Specht
prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit
dr hab. Joanna Soszyńska-Budny, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Jerzy Czajkowski, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof nadzw. AMG
dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof nadzw. AMG
dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. nadzw. AMG
dr hab. Mirosław Koziński, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Andrzej Lenart, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Tadeusz Stupak
dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof nadzw. AMG


PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA WYDZIALE

dr inż. kpt. ż.w. Tadeusz Pastusiak
dr inż. kpt. ż.w. Jan Pawelski, prof. nadzw. AMG
mgr Marek Szczepański
mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska


PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr Andrzej Bomba


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

Bartosz Sikora
Mikołaj Rybczak
Ernesta Kliucevičiūtė
Agnieszka Lubera
Filip Riemer
Mateusz Sapieżko
Anna Polito