Katedra: Nawigacji

Opis symulatora: Symulator radarowo-nawigacyjny NMS-90 norweskiej firmy Kongsberg Norcontrol posiada cztery, wyposażone zgodnie z wymaganiami Konwencji SOLAS, mostki szkolne, imitujące mostki nawigacyjne statków handlowych. Każdy z tych mostków jest wyposażony w repetytory logu i żyrokompasu, wskaźniki: wiatru pozornego, prędkości kątowej zwrotu, liczby obrotów silnika głównego i ciśnienia powietrza rozruchowego, telegraf maszynowy, panele do nadawania sygnałów dżwiękowych i sterowania (ręcznego, automatycznego i awaryjnego), radionamiernik (Radio Direction Finding – RDF) umożliwiający namierzanie się na sygnały wzywania pomocy nadawane na wszystkich morskich i lotniczych częstotliwościach bezpieczeństwa, morski radar nawigacyjny, urządzenia do automatycznego prowadzenia nakresów radarowych – ARPA, echosondę, odbiorniki systemów radionawigacyjnych (do wyboru GPS, Decca Navigator i Loran C), stół nawigacyjny, układ umożliwiający słyszalność sygnałów mgłowych i manewrowanych nadawanych przez inne statki, radiotelefon UKF.
Część mostków posiada dodatkowo: symulator ratowniczego transpondera radarowego – SART, log dopplerowski i stery strumieniowe, a także panele: rzucania i podnoszenia kotwicy z mostka, łączności z mechanikiem wachtowym, alarmów maszynowych i ogólnostatkowych. Wszystkie cztery mostki wyposażone są w niezależnie działające urządzenia klimatyzacyjne.
Symulator wyposażony jest w oprogramowanie Mark III umożliwiające stworzenie realnych warunków żeglugi na dowolnym akwenie z uwzględnieniem oddziaływania: wiatru, prądów pływowych i stałych, głębokości (zjawisko płytkowodzia i kanałowe), stanu morza, oblodzenia statku, zalodzenia akwenu, sił między dwoma statkami oraz między statkiem i nabrzeżem, a także manewrów holowniczych i portowych z cumowaniem (odcumowywaniem) oraz użyciem holowników włącznie. Aktualnie w stworzonej przez Katedrę bibliotece znajduje się ponad dziesięć akwenów przybrzeżnych. Dla każdego z nich w pamięci komputera zapisany jest dokładny obraz linii brzegowej, głębokości i torów wodnych oraz oznakowanie nawigacyjne, pływy i prądy stałe. W razie potrzeby istnieje możliwość oprogramowania dodatkowych akwenów przybrzeżnych za pomocą połączonego z symulatorem tzw. generatora linii brzegowej i akwenów przybrzeżnych.
Ruch statków można badać korzystając z dowolnego spośród 19 posiadanych modeli jednostek pływających, począwszy od małej jednostki żeglugi przybrzeżnej, poprzez promy pasażersko-towarowe, kontenerowce, masowce i drobnicowce, na VTCC o wyporności 276 tys. ton kończąc. Dla każdego z posiadanych modeli statków można zmieniać wymiary główne kadłuba, parametry silnika głównego, steru i śruby okrętowej. Symulator jest bazą do prowadzenia badań naukowych i ekspertyz oraz zajęć laboratoryjnych dla studentów studiów dziennych i zaocznych oraz kapitanów i oficerów pokładowych w zakresie wykorzystania urządzeń radionawigacyjnych, zasad pełnienia wacht i manewrowania, a także na kursach: ARPA, obserwatora radarowego i symulatora radarowego. Przebieg każdego ćwiczenia jest rejestrowany, celem późniejszego omówienia, na ploterze graficznym i drukarce oraz w pamięci komputera. Funkcja „Play back” umożliwia odtworzenie w przyspieszonej skali czasu całego ćwiczenia lub jego wybranej części.
lab rad1 lab rad2 lab rad3