Katedra: Eksploatacji statku

Model symulatora: Shipmanagement Expert System

Producent: Vardakis

Przeznaczenie: Celem ćwiczeń w laboratorium jest zapoznanie studentów z różnymi typami dokumentów statkowych, podstawowymi klauzulami czarterów i ich poprawnym interpretowaniu, obiegiem dokumentów w transporcie morskim, kodeksem ISM stosowanym na statkach.
Dodatkowo wykonywane ćwiczenia mają na celu wykształcenie u studentów rozumienia wagi przygotowywanych dokumentów i umiejętności dostrzegania w nich błędów i nieścisłości, zapoznanie z zasadami prowadzenia kontroli na statkach oraz wykształcenie umiejętności prawidłowego postępowania w przypadkach awaryjnych takich jak uszkodzenie ładunku, zanieczyszczenie środowiska, kolizja, wypadek itd.

Opis symulatora: W skład laboratorium wchodzą cztery stanowiska ćwiczebne oraz stanowisko instruktora. Stanowiska wyposażone są w laserowe drukarki pozwalające na rzeczywisty wydruk przygotowanych elektronicznie dokumentów. Stworzona w laboratorium sieć pomiędzy stanowiskami pozwala na symulacje obiegu dokumentów w handlu morskim oraz przedsiębiorstwie armatorskim. Zainstalowane w laboratorium oprogramowanie jest w rzeczywistości wykorzystywane przez wielu armatorów na świecie do zarządzania własną flotą. Na podstawie tego programu studenci przygotowują papierowe dokumenty dotyczące zagadnień danego ćwiczenia. Podstawą do ćwiczeń jest również bogata baza danych oryginalnych dokumentów statkowych zgromadzona przez pracowników katedry podczas ich pracy na różnych statkach.