Katedra: Eksploatacji Statku

Model symulatora: VS 2000

Producent: NICHOLS Advanced Marine Enterprises Inc.

Opis symulatora: Pierwszym podstawowym obszarem pracy jest zintegrowany mostek nawigacyjny z systemem wizualizacji i systemem ekranów i projektorów, oraz z rzeczywistym wyposażeniem i wskaźnikami urządzeń nawigacyjnych: odbiornika nawigacji satelitarnej, logu dopplerowskiego, radionamiernika, wskaźnikami radaru i ARPA, systemem łączności, generatorem sygnałów dźwiękowych oraz systemem map elektronicznych.
Drugi podstawowy obszar stanowi stanowisko instruktora wraz z niezbędnymi elementami sterowania i kontroli pracy symulatora.

Specyfikacja techniczna:
1. Wyposażenie mostka nawigacyjnego:

 • centralna konsola sterowania;
 • kolumna steru;
 • monitor kontrolny stanu obiektu;
 • dwa monitory radaru/ARPA;
 • monitor map elektronicznych;
 • panel łączności VHF i łączności wewnętrznej intercom;
 • monitor urządzeń nawigacyjnych (GPS, echosonda, log dopplerowski);
 • monitory kontrolne stanów zewnętrznych;
 • stół nawigacyjny.

2. System sterowania:

 • kolumna steru wraz z kołem sterowym;
 • przyciski sterowania awaryjnego;
 • wskaźnik wychylenia steru;
 • wskaźnik kursu;
 • wskaźnik prędkości kątowej zwrotu;
 • zespół sterowania automatycznego (w konsoli centralnej);
 • repetytor żyrokompasu;
 • Joystick sterujący pędnikami (w konsoli centralnej).

3. Konsola Centralna:

 • system sterowania SG oraz śrubą nastawną wraz z odpowiednimi wskaźnikami działania;
 • system zobrazowania kursu, kąta wychylenia stery, prędkości statku, prędkości i kierunku wiatru, głębokości, ciśnienia powietrza startowego;
 • system sterowania i kontroli sterów strumieniowych;
 • panel alarmów systemów statkowych;
 • panel zdalnej obsługi wind kotwicznych;
 • panel sterowania sygnałami dźwiękowymi;
 • panel autopilota wraz z repetytorem żyrokompasu.

wiz1
SONY DSC
wiz3
wiz4