Katedra: Nawigacji

Opis i przeznaczenie: Symulator MPDM – 1 rok
Laboratorium pozwala na symulację sylwetek statków w dzień i w nocy z możliwością obrotu jednostki, pokazania statku 360 stopni, możliwością oddalania i przybliżania statków (oddalenie obserwatora od statku). Symulator umożliwia symulację świateł statków pokazywanych w nocy z możliwością obrotu jednostek takich jak: statek o napędzie mechanicznym, statek żaglowy, statek wiosłowy, statek zajęty holowaniem lub pchaniem,
statek zajęty połowem za pomocą narzędzi trałowych, statek zajęty połowem za pomocą narzędzi innych niż trałowych, statek nie odpowiadający za swoje ruchy, statek o ograniczonej zdolności manewrowej, statek ograniczony swym zanurzeniem, statek na kotwicy, statek na mieliźnie. Symulator pozwala na:

 • symulację sygnałów mgłowych nadawanych przez w/w statki;
 • symulację sygnałów dźwiękowych „manewrowych” ostrzegawczych;
 • symulację znaków dziennych pokazywanych przez statki;
 • ćwiczenia świateł i sygnałów mgłowych i znaków dziennych.

Symulator ŁĄCZNOŚĆI – 1 rok
Symulator świateł i dźwięków alfabetu Morse’a

 • możliwość nauki poszczególnych znaków;
 • odbiór sygnałów za pomocą „kropek” i „kresek”;
 • odbiór sygnałów nadanych za pomocą dźwięków;
 • odbiór sygnałów nadanych za pomocą światła;
 • odbiór sygnałów nadanych za pomocą flag Międzynarodowego Kodu Sygnałowego;
 • możliwość zmiany i ustalania prędkości nadawanych sygnałów;
 • odbiór wiadomości nadawanych alfabetem Morse’a za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych za pomocą Kodu MKS jak i tekstu

otwartego;

 • ćwiczenia komunikatów nadawanych w niebezpieczeństwie.

Symulator MPDM – 3 rok

 • symulacja prawideł wymijania i zachowania się statków w warunkach dobrej widzialności;
 • symulacja prawideł wymijania i zachowania się statków w warunkach ograniczonej widzialności;
 • Symulacja różnych sytuacji nawigacyjnych spotykania się statków na morzu, ustalanie poprawnego manewru antykolizyjnego.

mpdm1mpdm4mpdm3mpdm2