Katedra: Eksploatacji Statku

Przeznaczenie: Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami z przedmiotu łączność morska. Zapoznanie ćwiczących z zagadnieniami związanymi z komunikacją na morzu oraz zasadami korzystania z urządzeń związanych z łącznością.
Opis symulatora: Laboratorium przeznaczone jest do realizowania ćwiczeń w zakresie obejmującym Międzynarodowy Kod Sygnałowy. Laboratorium obejmuje sześć stanowisk dydaktycznych la dwóch lub czterech studentów każde oraz jedno stanowisko dla instruktora.
lacznosc1 lacznosc2 lacznosc3 lacznosc4