Katedra: Eksploatacji statku

Model symulatora: LCHS – Liquid Cargo Handling Simulator

Producent: Transas Marine

Opis symulatora: W skład laboratorium wchodzą cztery stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem symulującym procesów przeładunkowych. Sposób wizualizacji pozwala zapoznać się z budową systemów ładunkowych. Animacja procesu przepływu gazów i cieczy pozwala na analizę procesów zachodzących podczas przeładunków. Symulator połączony jest
z programem ładunkowo – statecznościowym.

Przeznaczenie: Wykonywane w laboratorium ćwiczenia pozwalają na przedstawienie problematyki planowania i przebiegu prac przeładunkowych na statkach typu tankowiec, kontenerowiec, statek poziomego ładowania, drobnicowiec uniwersalny oraz masowiec uniwersalny. Dzięki symulacji studenci mogą zapoznać się z budową tankowca i jego poszczególnych systemów. Dodatkowo w laboratorium ćwiczy się procedury bezpiecznego przeprowadzania poszczególnych operacji związanych z przeładunkiem, przeprowadzanie kompleksowego załadunku i wyładunku oraz procedury prawidłowego postępowania w przypadkach sytuacji alarmowych. Laboratorium umożliwia bieżące śledzenie takich elementów jak stateczność i wytrzymałość statku, eksploatacja statku handlowego (przygotowanie dokumentacji ładunkowej) oraz planowanie podróży statku.