Katedra: Nawigacji

Przeznaczenie i opis: Laboratorium wyposażone jest w sprzęt klasy PC różnej generacji. Wszystkie stacje podłączone są do Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK). W laboratorium tym odbywaja się ćwiczenia z manewrowania i nawigacji dla studentów V roku studiów dziennych Wydziału Nawigacyjnego.
W czasie wolnym od zajęć jest ono udostępniane studentom, mogą oni korzystać zarówno z lokalnych zasobów jak też z usług oferowanych przez sieć Intenet (telnet, ftp, www, irc i inne). Studenci pracujący w laboratorium zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Morskiej w Gdyni (USK AM) jak i regulaminu laboratorium.