Katedra: Eksploatacji statku

Przeznaczenie: Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami oraz kursów doskonalenia zawodowego dla oficerów marynarki handlowej w ramach studium GMDSS, pozwalających uzyskać świadectwo ogólne operatora GMDSS (GOC).

Model symulatora: Cyfrowy symulator GMDSS

Producent: Transas Marine

Opis symulatora: Symulator obejmuje obszar siedmiu dwuosobowych stanowisk do pracy
z urządzeniami systemu GMDSS.
W skład laboratorium wchodzi jedno stanowisko dla instruktora, sześć dwuosobowych stanowisk treningowych oraz jedna konsola rzeczywista pracująca w sieci z sześcioma stanowiskami treningowymi będąca odrębnym stanowiskiem dydaktycznym dla dwóch studentów.

Specyfikacja techniczna:

  • radiotelefon VHF z cyfrowym selektywnym wywołaniem – DSC;
  • średnio- i krótkofalowa radiostacja MF/HF z telefonią;
  • terminal INMARSAT-C z selektywnym wywołaniem;
  • odbiornik nasłuchowy 2182 kHz;
  • odbiornik NAVTEX;
  • radiopława EPIRB 406 MHz;
  • SART;
  • radiotelefon przenośny VHF;
  • terminal INMARSAT A z telefonią, telexem i faxem;
  • biblioteka zawierająca publikacje GMDSS.

gmdss2 gmdss11