Katedra: Nawigacji

Opis symulatora: Laboratorium Elementów Elektronicznych stanowi uzupełnienie wykładów z przedmiotu o tej samej nazwie.
W trakcie zajęć praktycznych studenci zapoznają się zarówno z rzeczywistymi układami elektronicznymi szeroko wykorzystywanymi w transporcie morskim, jak i modelami układów opracowanymi za pomocą symulatora MULTISIM 2001.
Oprócz podstawowych ćwiczeń, w trakcie których studenci zapoznają się z obsługą takich urządzeń jak oscyloskop analogowy i cyfrowy, generatory przebiegu, mierniki częstotliwości, realizowane są również ćwiczenia wykorzystujące zdobytą już wiedzę i zdolności twórczego myślenia.
Symulator układów analogowych i cyfrowych „MULTISIM 2001” pozwala na szybkie projektowanie i testowanie układów wykorzystując rzeczywistą bazę danych elementów elektronicznych firmy Texas Instruments. Każdy element posiada szczegółowy opis parametrów jakimi się charakteryzuje, co umożliwia wierne odtworzenie jego zachowania w warunkach rzeczywistych.
W ramach ćwiczeń z użyciem symulatora studenci mają za zadanie zaprojektować i zbudować prosty filtr analogowy i przetestować jego parametry, zaprojektować prosty układ logiczny oraz przetestować działanie wzmacniacza tranzystorowego.
W trakcie pozostałych zajęć studenci zajmują się badaniem przebiegów impulsowych i okresowych, a za pomocą oscyloskopu określają ich parametry i zniekształcenia. Ponadto w ramach jednego z ćwiczeń prezentowana jest modulacja amplitudowa i fazowa sygnału.