Katedra: Nawigacji

Opis symulatora: Wzrost liczby informacji dostarczanych na mostek nawigacyjny, które należy uwzględnić w procesie kierowania statkiem, powoduje konieczność automatyzacji procesu obróbki danych na bazie systemów komputerowych. Jednym z najważniejszych problemów współczesnej żeglugi morskiej jest z pewnością zapobieganie kolizjom. W celu ułatwienia podejmowania decyzji przez nawigatora, szczególnie na akwenach o dużym natężeniu ruchu i przy ograniczonej widzialności, na mostki nawigacyjne wprowadzono urządzenia do automatycznego prowadzenia nakresów radarowych – ARPA (Automatic Radar Plotting Aid).

Specyfikacja techniczna: ARPA stanowi sprzężenie wskaźnika radarowego z komputerem i umożliwia automatyczne określanie parametrów ruchu ech widocznych na ekranie.
W laboratorium Katedry zainstalowanych jest 5 różnych urządzeń ARPA:

  • JAS-800C japońskiej firmy (Japan Radio Company)
  • DB-7 norweskiej firmy Kongsberg Norcontrol
  • DB-2000 norweskiej firmy Kongsberg Norcontrol
  • 3400 amerykańskiej firmy Sperry Marine IOncorporation
  • 8600 niemieckiej firmy Atlas Elektronik
  • PATHFINDER / ST MK2 amerykańskiej firmy RAYTHEON

Przeznaczenie: Na urządzeniach tych realizowane są zajęcia laboratoryjne w ramach studiów dziennych i zaocznych na Wydziale Nawigacyjnym oraz w ramach różnego rodzaju kursów specjalistycznych prowadzonych dla kapitanów i oficerów pokładowych.
JAS-800C pracuje z anteną własną, dlatego też może śledzić echa znajdujące się na zatoce gdańskiej. Natomiast pozostałe współpracują z symulatorem radarowo-nawigacyjnym firmy Kongsberg Norcontrol.