Katedra: Nawigacji

Przeznaczenie: W laboratorium radarowym realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych dwóch wydziałów Akademii – Nawigacyjnego oraz Elektrycznego; laboratorium to służy również oficerom pokładowym podnoszącym swoje kwalifikacje oraz wszystkim marynarzom, rybakom i żeglarzom odbywającym szkolenia na kursach specjalistycznych.

Opis symulatora: Usytuowanie samego budynku Wydziału Nawigacyjnego, w którym znajduje się laboratorium katedry oraz odpowiednie rozmieszczenie anten nadawczo-odbiorczych wszystkich 9 radarów na płaskim dachu tego budynku sprawia, iż uczestnik zajęć posiada pełną możliwość konfrontacji obrazu radarowego z sytuacją rzeczywistą, czyli widokiem Zatoki Gdańskiej. Dobierając właściwy zakres obserwacji na ekranach radarowych, prócz ech statków płynących i stojących na kotwicy na redach portów Gdyni i Gdańska, widoczne są charakterystyczne echa Półwyspu Helskiego, Cypla Redłowskiego i linii brzegowej Zatoki Gdańskiej począwszy od północnych dzielnic Gdańska, a na Mierzei Wiślanej skończywszy. W bardzo sprzyjających warunkach propagacyjnych (tzw. superrefrakcja) widoczne są echa obiektów leżących w odległości 60 mil morskich, czyli przeszło 110 km. W laboratorium radarowym zainstalowane są również 2 symulatory radarowego transpondera ratunkowego – SART, konstrukcji inż. Mariana Łucznika, byłego starszego wykładowcy katedry. Symulator ten, który uzyskał w Urzędzie Patentowym RP numer 181095, wykorzystywany jest w procesie dydaktycznym i szkoleniowym. Najnowocześniejszy w chwili obecnej radar, jaki jest na wyposażeniu katedry, to urządzenie amerykańskiej firmy Raytheon, Pathfinder Mk2. Radar ten jest przystosowany do współpracy z szeregiem urządzeń zewnętrznych stanowiąc element do budowy zintegrowanego mostka nawigacyjnego. W chwili obecnej jest on połączony (zintegrowany) z mapą elektroniczną stanowiąc doskonałe narzędzie do szkolenia studentów, jak również uczestników na wszystkich kursach z kapitańskim włącznie.

Specyfikacja techniczna: W laboratorium radarowym zainstalowanych jest 9 morskich radarów nawigacyjnych różnych typów i generacji, produkcji krajowej (Radwar) i obcej (JRC-Japan Radio Company, Raytheon, Racal-Decca). Są to radary pracujące w pasmach X (częstotliwość nośna około 9 GHz) i S (częstotliwość około 3 GHz), ze wskaźnikami klasycznymi i syntetycznymi. Radary najnowszej generacji posiadają wskaźniki telewizyjne i w pełni cyfrową obróbkę obrazu radarowego. Radary te dają możliwość podłączenia szeregu urządzeń zewnętrznych, takich jak np. mapa elektroniczna, co stanowi przykład budowy zintegrowanych mostków nawigacyjnych bardzo często już spotykanych na nowoczesnych statkach. Posiadanie przez katedrę radarów, tak różnych zarówno pod względem wyposażenia jak i obszaru produkcji, podyktowane jest przede wszystkim tym, iż w chwili obecnej (początek XXI wieku) morskie jednostki pływające (statki handlowe, pasażerskie, rybackie, specjalistyczne, naukowo-badawcze, białej floty itp.) w zależności od roku budowy, nośności, rejonu pływania itp. wyposażone są w jeden lub więcej radarów bardzo różnych typów. Różnorodność ta zapewnia wysoki poziom szkolenia z zakresu obsługi, budowy i diagnostyki oraz daje możliwość prowadzenia zajęć na sprzęcie, który eksploatowany jest na statkach morskich. Z całą pewnością można stwierdzić, iż każdy uczestnik zajęć w laboratorium radarowym, zetknie się w swojej przyszłej pracy na morzu z radarami o tych samych lub zbliżonych parametrach techniczno-eksploatacyjnych i dlatego wiedza tutaj zdobyta będzie na pewno świadczyła o jego dobrych kwalifikacjach zawodowych.
kor1 kor2 kor3