wiz2-150x150

LABORATORIUM SYMULATORA MANEWROWEGO

Katedra: Eksploatacji Statku

Model symulatora: VS 2000

Producent: NICHOLS Advanced Marine Enterprises Inc.

Opis symulatora: Pierwszym podstawowym obszarem pracy jest zintegrowany mostek nawigacyjny z systemem wizualizacji i systemem ekranów i projektorów, oraz z rzeczywistym wyposażeniem i wskaźnikami urządzeń nawigacyjnych: …

gmdss11-150x150

LABORATORIUM GMDSS

Katedra: Eksploatacji Statku

Przeznaczenie: Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami oraz kursów doskonalenia zawodowego dla oficerów marynarki handlowej w ramach studium GMDSS, pozwalających uzyskać świadectwo ogólne operatora GMDSS (GOC).

Model symulatora: Cyfrowy symulator GMDSS.

Producent: Transas Marine

Opis symulatora: Symulator obejmuje …

gmdssconcept-150x150

LABORATORIUM SYSTEMÓW RADIONAWIGACYJNYCH

Opis symulatora:Odbiornik umożliwiający określanie pozycji za pomocą nawigacyjnych systemów satelitarnych GPS i GLONASS oraz ich odmian różnicowych. Posiada bogate wyposażenie. Wykorzystywany jest do badań naukowych.
System Automatycznej Identyfikacji (AIS) wykorzystywany na statkach, umożliwia przesyłanie informacji o statku, …

kontenerowiec-150x150

LABORATORIUM KONTROLI ZAŁADUNKU STATKU

Katedra: Eksploatacji Statku

Model symulatora:LCHS – Liquid Cargo Handling Simulator

Producent: Transas Marine

Opis symulatora: W skład laboratorium wchodzą cztery stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem symulującym procesów przeładunkowych. Sposób wizualizacji pozwala zapoznać się z budową systemów ładunkowych. Animacja procesu …

arpa-150x150

LABORATORIUM ARPA

Katedra: Nawigacji

Opis symulatora:Wzrost liczby informacji dostarczanych na mostek nawigacyjny, które należy uwzględnić w procesie kierowania statkiem, powoduje konieczność automatyzacji procesu obróbki danych na bazie systemów komputerowych. Jednym z najważniejszych problemów współczesnej żeglugi morskiej jest z pewnością zapobieganie kolizjom. …

dokumenty-150x150

LABORATORIUM ZARZĄDZANIA STATKIEM I KODEKSU ISM

Katedra: Eksploatacji statku

Model symulatora:Shipmanagement Expert System

Producent: Vardakis

Przeznaczenie:Celem ćwiczeń w laboratorium jest zapoznanie studentów z różnymi typami dokumentów statkowych, podstawowymi klauzulami czarterów i ich poprawnym interpretowaniu, obiegiem dokumentów w transporcie morskim, kodeksem ISM stosowanym na statkach.…

radar2-150x150

LABORATORIUM RADAROWE

Katedra: Nawigacji

Przeznaczenie: W laboratorium radarowym realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych dwóch wydziałów Akademii – Nawigacyjnego oraz Elektrycznego; laboratorium to służy również oficerom pokładowym podnoszącym swoje kwalifikacje oraz wszystkim marynarzom, rybakom i żeglarzom odbywającym …

komputery-150x150

LABORATORIUM KOMPUTEROWE

Katedra: Nawigacji

Przeznaczenie i opis: Laboratorium wyposażone jest w sprzęt klasy PC różnej generacji. Wszystkie stacje podłączone są do Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK). W laboratorium tym odbywaja się ćwiczenia z manewrowania i nawigacji dla studentów V roku studiów dziennych …

lab-rad31-150x150

SYMULATOR RADAROWO-NAWIGACYJNY

Katedra: Nawigacji

Opis symulatora: Symulator radarowo-nawigacyjny NMS-90 norweskiej firmy Kongsberg Norcontrol posiada cztery, wyposażone zgodnie z wymaganiami Konwencji SOLAS, mostki szkolne, imitujące mostki nawigacyjne statków handlowych. Każdy z tych mostków jest wyposażony w repetytory logu i żyrokompasu, wskaźniki: wiatru pozornego, …

ulad2-150x150

LABORATORIUM ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Katedra: Nawigacji

Opis symulatora:Laboratorium Elementów Elektronicznych stanowi uzupełnienie wykładów z przedmiotu o tej samej nazwie.
W trakcie zajęć praktycznych studenci zapoznają się zarówno z rzeczywistymi układami elektronicznymi szeroko wykorzystywanymi w transporcie morskim, jak i modelami układów opracowanymi za pomocą …

zatoka-gdanska_m-150x150

LABORATORIUM MAPY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMU ECDIS

Katedra: Nawigacji

Model symulatora: NaviSailor 2400S, ECDIS NaviSailor 2500, NaviTrainer Professional 2000/3000

Producent: Transas Marine

Specyfikacja techniczna: sprzęt komputerowy (hardware): oprzyrządowanie, komputery, monitory, złącza:
– system operacyjny, oprogramowanie (software) umożliwiające eksploatację cyfrowej bazy danych oraz, co najistotniejsze,
– oficjalne cyfrowe …

planetarium-150x150

PLANETARIUM IM. ANTONIEGO LEDÓCHOWSKIEGO

Katedra: Nawigacji

Opis planetarium:Planetarium im. A. Ledóchowskiego stanowiące odrębną budowlę w kompleksie budynków Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, wznoszoną w latach 1971-1978, zostało oddane do użytku w 1979 roku po zainstalowaniu urządzeń symulacyjnych. Pomysł utworzenia laboratorium astronawigacji powstał …

lacznosc4-150x150

LABORATORIUM ŁĄCZNOŚCI

Katedra: Eksploatacji Statku

Przeznaczenie:Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami z przedmiotu łączność morska. Zapoznanie ćwiczących z zagadnieniami związanymi z komunikacją na morzu oraz zasadami korzystania z urządzeń związanych z łącznością.
Opis symulatora: Laboratorium przeznaczone jest do realizowania ćwiczeń w zakresie …

miepradromorm-150x150 (1)

LABORATORIUM MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA DROGI MORSKIEJ

Katedra: Nawigacji

Opis i przeznaczenie: Symulator MPDM – 1 rok 
Laboratorium pozwala na symulację sylwetek statków w dzień i w nocy z możliwością obrotu jednostki, pokazania statku 360 stopni, możliwością oddalania i przybliżania statków (oddalenie obserwatora od statku). Symulator umożliwia …