Certyfikat ISO

Wydział Nawigacyjny posiada certyfikat SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008, nr NC-87/4 nadany przez Polski Rejestr Statków w zakresie:
 „Kształcenia na poziomie akademickim na kierunkach NAWIGACJA i TRANSPORT, prowadzenia prac naukowo – badawczych wg wymagań polskich i międzynarodowych.”

znak PRS