Aktualności

W dniach 19-23 lutego 2018 r. w Londynie odbywa się 5 sesja Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi, komunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa (NCSR) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Profesor Adam Weintrit z Katedry Nawigacji Wydziału Nawigacyjnego jest członkiem polskiej delegacji jednocześnie reprezentującym Akademię Morską w Gdyni w obradach tej ważnej organizacji.

W Pałacu Prezydenckim odbyła się w piątek uroczystość, podczas której zostały wręczone odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz dla rozwoju polskiej medycyny.

Wśród osób wyróżnionych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski znalazł się pracownik Wydziału Nawigacyjnego, prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit.

Podczas tegorocznej sesji podkomitetu SDC (Ship Design & Construction) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (22-26 stycznia 2018, Londyn) jednym z przedstawianych zagadnień była propozycja Polski dotycząca modyfikacji metody wyznaczania okresu rezonansowych kołysań statku, mająca znaczenie dla projektowanych kryteriów oceny stateczności drugiej generacji. Metoda ta została opracowana przez pracowników Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, zaś w skład delegacji polskiej wszedł jeden z autorów.

Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się 11.01.2018 r. o godzinie 12:00 w sali B-211 w gmachu budunku AMG przy ul. Morskiej. Podczas trwania seminarium wystąpi mgr inż. Monika Ziemska z Katedry Transportu i Logistyki naszego wydziału z prezentacją pt. „Modelowanie niezawodności operacyjnej miejskiej sieci transportowej w aspekcie oddziaływania portu i zakłóceń przepływu w sieci”.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
24.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 19.08.2017