Aktualności

W dniach 22 – 23 marca 2018 r. na wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni odbędzie się konferencja  Forum Transportowe Młodych (FTM) organizowana przez Koło Naukowe ISTL oraz Morskie Koło Naukowe. FTM jest ogólnopolską studencką konferencją naukową podczas której studenci, stojący u progu swoich karier mają możliwość przedstawić swoje badania oraz wysłuchać i porozmawiać z liderami branży TSL.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym realizowanym na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni (Al. Jana Pawła II 3). W piątek 13.04.2018 r. otwarte zostaną drzwi laboratoriów przyszłym kandydatom na studia na Wydziale Nawigacyjnym. Na wszystkich zainteresowanych czekamy w godzinach 9:00 – 14:00.

Podczas Dnia Otwartego odwiedzić będzie można:

Na spotkaniu z szefami kompleksu edukacyjnego Bałtyckiej Akademii Rybołówstwa w Kaliningradzie, przybyli z AMG WN dziekan Leszek Smolarek, jego zastępca Przemysław Wilczyński, szef Ośrodka Żeglarskiego Akademii Morskiej w Gdyni Andrzej Szklarski. Strona Bałtyckiej Akademii Rybołówstwa w Kaliningradzie była reprezentowana przez rektora Volkogon Vladimir, szefa żeglugi i szkolenia praktycznego Michaiła Nowikowa, wiceszefa Akademii organizacyjnej i edukacyjnej pracy Vladimir Makarenko.

W dniach 19-23 lutego 2018 r. w Londynie odbywa się 5 sesja Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi, komunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa (NCSR) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Profesor Adam Weintrit z Katedry Nawigacji Wydziału Nawigacyjnego jest członkiem polskiej delegacji jednocześnie reprezentującym Akademię Morską w Gdyni w obradach tej ważnej organizacji.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
24.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 19.08.2017