WYBORY
NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

W dniu 02.06.2016 r. odbędą się wybory przedstawicieli poszczególnych wydziałów do organów kolegialnych Akademii, Senatu i Rady Wydziału.

ZEBRANIA WYBORCZE AULA

O godzinie 10:00

Zebranie wyborcze samodzielnych pracowników naukowych, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

O godzinie 12:00

Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich (asystenci, adiunkci, wykładowcy) oraz nauczycieli z tytułem doktora, zatrudnionych na stanowisku profesora.

O godzinie 13:00

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielem akademickim.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab.inż. Jerzy Czajkowski, prof. nadzw. AMG


Gdynia dnia 06.05.2016

OGŁOSZENIE

Dziekan Elekt dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AMG w dniu 05.05.2016 zgłosił następujących kandydatów na stanowisko prodziekanów:

 1. dr inż. Tomasz Neumann
 2. dr Sambor Guze
 3. dr inż. kpt.ż.w. Przemysław Wilczyński

WYBORY PRODZIEKANÓW

W dniu 12.05.2016 r. odbędą się wybory prodziekanów Wydziału Nawigacyjnego.
Zebranie wyborcze kolegium elektorów odbędzie się w AULI o godzinie 10:00.

Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej
mgr inż. Joanna Rogowska


Gdynia dnia 05.05.2016

PROTOKÓŁ ZEBRANIA WYBORCZEGO ELEKTORÓW WYBIERAJĄCYCH
DZIEKANA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Porządek zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności zebrania wyborczego (obecność co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium elektorów),
 2. Przedstawienie listy kandydatów na dziekana,
 3. Autoprezentacja kandydatów,
 4. Pytania do kandydatów,
 5. Wybór komisji skrutacyjnej – w głosowaniu jawnym wybiera się 3 osobową komisję w skład której wchodzą elektorzy nie kandydujący na dziekana,
 6. Wybory
 7. Ogłoszenie wyników wyborów

Ad. 1)
Na podstawie listy obecności elektorów przewodniczący stwierdza, że zebranie jest prawomocne, ponieważ na 49 elektorów obecnych jest 46 co stanowi 2/3 składu kolegium.

Ad. 2)
Przewodniczący WKW informuje, że zostali zgłoszeni następujący kandydaci na stanowiska dziekana:

 1. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Zbigniew Burciu
 2. dr hab. inż. kpt.ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof.nadzw.AMG
 3. dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw.AMG

Ad. 3) Poszczególni kandydaci w porządku alfabetycznym przystąpili do autoprezentacji.

Ad. 4)
Kandydatom na dziekana pytania zadali następujący elektorzy:

 • dr hab. inż. Jacek Januszewski
 • dr hab. Mirosław Koziński
 • prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki

Ad. 5) W głosowaniu jawnym uczestnicy zebrania wybrali trzy następujące osoby do komisji skrutacyjnej:

 1. Maciej Zieliński
 2. Beata Milczek
 3. Agnieszka Gąsior

Ad. 6)
Głosowanie tajne zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą wskazaną w regulaminie trybu wyborów. W celu wybrania dziekana przeprowadzono 1 turę głosowania.
Protokóły komisji skrutacyjnej stanowią załącznik niniejszego dokumentu.

Ad. 7)
Przewodniczący WKW zamykając zebranie wyborcze informuje, że wybranym dziekanem elektem został :

dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AMG

Podpis przewodniczącego zebrania
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jerzy Czajkowski, prof. nadzw. AMG


WYBORY
DZIEKANA  WYDZIAŁU  NAWIGACYJNEGO

W dniu 05.05.2016 r. odbędą się wybory na stanowisko DZIEKANA Wydziału Nawigacyjnego.

Zebranie wyborcze elektorów  wybierających  Dziekana  odbędzie  się w Auditorium Maximum o godzinie 10:00.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jerzy  Czajkowski, prof. nadzw. AMG


Gdynia, dnia 28.04.2016
godzina 12:05

LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA STANOWISKO
DZIEKANA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO

 1. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Zbigniew Burciu
 2. dr hab. inż. kpt.ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. nadzw. AMG
 3. dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AMG

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jerzy Czajkowski, prof. nadzw. AMG


 

WYBORY
NA DZIEKANA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO

Dnia 05.05.2016 r. odbędą się wybory na Dziekana Wydziału Nawigacyjnego w Auli Głównej.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury do Wydziałowej Komisji Wyborczej w dniach od 21.04.2016 do 28.04.2016 do godziny 1200.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jerzy Czajkowski, prof. nadzw.AMG


WYBORY
NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

W dniu 14.04.2016 r. odbędą się wybory elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów Wydziału Nawigacyjnego

AULA

O godzinie 12:00

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich – asystenci, adiunkci, wykładowcy

O godzinie 10:00

Zebranie wyborcze pracowników administracyjno – technicznych nie będących nauczycielami akademickimi

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jerzy Czajkowski, prof. nadzw. AMG


WYBORY
NA WYDZIALE  NAWIGACYJNYM

Zgodnie z decyzją  Komisji Wyborczej Akademii Morskiej z dnia 24.03.2016r. zarządza się powtórne wybory elektorów na wybory rektora i prorektorów spośród nauczycieli akademickich Wydziału Nawigacyjnego w dniu 30.03.2016r.

AULA

O godzinie 11:00

Zebranie wyborcze samodzielnych pracowników naukowych, posiadających tytuł naukowy  lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora  i najwyższy stopień morski.

O godzinie 09:00

Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich   ( asystenci,  adiunkci,  wykładowcy)

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab.inż.  Jerzy  Czajkowski, prof. nadzw.AM