Stypendia

News o stypendiach

Na Wydziale Nawigacyjnym obowiązuje fundusz pomocy stypendialnej. Poniżej znajduje się regulamin przyznawania stypendiów jak i potrzebne wnioski. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie studenta dostępne poniżej.

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej

  • Agnieszka Olszewska – przewodniczący komisji,
  • Ewa Boguszewska – wiceprzewodnicząca komisji,
  • Marlena Rutkowska – sekretarz komisji,
  • mgr inż. Aleksandra Kalkowska – członek komisji.

 

Wprowadzenie:
T.Neumann 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 22.09.2017

Wytworzył informację:

15.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 15.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 15.03.2017