Kierunek NAWIGACJA – specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Na kierunku Nawigacja można studiować w systemie niestacjonarnym w dwóch trybach: weekendowym i sesyjnym (inaczej tzw. zjazdowym):

  • zajęcia w trybie weekendowym prowadzone są w czwartkowe i piątkowe popołudnia oraz w soboty, terminy zajęć podawane są do wiadomości na stronach internetowych wydziału
  • zajęcia w trybie sesyjnym prowadzone są w ramach zjazdów trwających ok. trzy tygodnie, w zależności od ilości godzin zajęć przewidywanych planem studiów – w ciągu jednego roku akademickiego organizowane są dwa lub trzy zjazdy, terminy zjazdów podawane są do wiadomości na stronach internetowych wydziału

Szczegółowe plany studiów stacjonarnych pierwszego stopnia – rok akademicki 2016/17

Rok Nabór Plan studiów Program studiów
I 2016/17z Plan studiów 2015 Plan studiów 2015
II 2015/16z
III 2014/15z Plan studiów 2014 po korekcie 2015 Program studiów 2014
IV 2013/14z Plan studiów 2013

Szczegółowe plany studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia – rok akademicki 2016/17

Rok Nabór Plan studiów Program studiów
I 2016/17z Plan studiów 2015 Program studiów 2015
II 2015/16z
III 2014/15z Plan studiów 2014 po korekcie 2015 Program studiów 2014
IV 2013/14z Plan studiów 2013

Szczegółowe plany studiów stacjonarnych drugiego stopnia – rok akademicki 2016/17

Specjalność Technologie Offshorowe
II rok, semestr 3

Specjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim
I rok, semestr 1,2
II rok, semestr 3

Szczegółowe plany studiów niestacjonarnych drugiego stopnia – rok akademicki 2016/17

Specjalność Technologie Offshorowe
I rok, semestr 1,2
II rok, semestr 3

Efekty Kształcenia
Efekty Kształcenia – studia I stopnia
Efekty Kształcenia – studia II stopnia

Programy studiów
Karty przedmiotów


Kierunek TRANSPORT – specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Na kierunku Transport można studiować w systemie niestacjonarnym w trybie weekendowym:

  • zajęcia w trybie weekendowym prowadzone są w czwartkowe i piątkowe popołudnia oraz w soboty, terminy zajęć podawane są do wiadomości na stronach internetowych wydziału

Szczegółowe plany studiów stacjonarnych pierwszego stopnia – rok akademicki 2016/17

I i II rok, specjalność Transport i Logistyka
I i II rok, specjalność Eksploatacja Systemów Transportowych
III rok
IV rok

Szczegółowe plany studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia – rok akademicki 2016/17

I i II rok, specjalność Transport i Logistyka
I i II rok, specjalność Eksploatacja Systemów Transportowych
III rok
IV rok

Szczegółowe plany studiów stacjonarnych drugiego stopnia – rok akademicki 2016/17

I rok, semestr 1 i 2 oraz II rok, semestr 3

Szczegółowe plany studiów niestacjonarnych drugiego stopnia – rok akademicki 2016/17

I rok, semestr 1, 2 oraz II rok, semestr 3

Efekty Kształcenia
Efekty Kształcenia – studia I stopnia
Efekty Kształcenia – studia II stopnia

Program studiów
Karty przedmiotów