stena dmTechnologie Offshorowe

Celem studiów na kierunku Nawigacja w specjalności Technologie Offshorowe jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji specjalistycznej floty statków badawczych, sejsmicznych, przeznaczonych do prac podwodnych, poszukiwania i eksploatacji bogactw dna morskiego, obsługi platform gazowych i naftowych.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Nawigacja w specjalności Technologie Offshorowe są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych i operatorów DP (dynamicznego pozycjonowania) na statkach morskich oraz w szeroko rozumianym morskim sektorze badawczo-wydobywczym. Praca na jednostkach offshorowych należy do najlepiej płatnych w żegludze światowej.

Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim

Celem studiów na kierunku Nawigacja w specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji statku w transporcie morskim oraz tworzenia i eksploatacji systemów bezpieczeństwa w transporcie. Profil kształcenia ukierunkowany jest na elementy związane z bezpieczeństwem transportu, w tym bezpieczeństwem ruchu statków, ratownictwem, a także inżynierią ruchu morskiego.

SONY DSCAbsolwenci studiów II stopnia kierunku Nawigacja w specjalności Zarządzanie w Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów pokładowych, w jednostkach związanych z administracją morską, w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką morską, służbach ratowniczych, jednostkach samorządowych, sztabach kryzysowych oraz organizacjach realizujących szeroko rozumiane zadania związane z bezpieczeństwem.

lodyŻegluga Arktyczna

Celem studiów na kierunku Nawigacja w specjalności Żegluga Arktyczna jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki warunków arktycznych.

Absolwenci tej specjalności mogą zajmować stanowiska oficerskie na statkach morskiej floty handlowej, a także stanowiska w przedsiębiorstwach sektora żeglugowego i wydobywczego. Kształcenie odbywa się na poziomie znacznie przewyższającym międzynarodowe standardy szkolenia oficerów, zaś absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska starszego oficera i kapitana statku.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Nawigacja w specjalności Żegluga Arktyczna są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, szczególnie na jednostek nawigujących w obszarach lodowych. Specjalność ta charakteryzuje się przygotowaniem nawigatorów do prowadzenia żeglugi w specyficznych warunkach, na akwenach gdzie bezpieczeństwo nawigacji wymaga specjalistycznego przygotowania.

Absolwentów studiów II stopnia kierunku Nawigacja cechuje:

  • dobre przygotowanie zawodowe,
  • nowoczesna wiedza techniczna,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność samokształcenia,
  • umiejętność wdrażania postępu technicznego,
  • duża sprawność fizyczna i manualna,
  • odporność na stresy,
  • umiejętność pracy zespołowej,
  • wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.