Plan seminariów naukowych na Wydziale Nawigacyjnym AM w Gdyni – semestr zimowy rok akademicki 2016/2017
Katedra Data seminarium Prowadzący Temat
Matematyki każdy czwartek prof.dr hab. K. Kołowrocki Wzmacnianie Odporności Infrastruktur Krytycznych na Zmiany Klimatyczne (w ramach projektu EU-CIRCLE).
Geodezji i Oceanografii 27.10.2016 Prof. Cezary Specht Dokładność i dostępność sieci geodezyjnych GNSS w aplikacjach nawigacyjnych i transportowych.
17.11.2016 Prof. Jerzy Rogowski Geodezyjne systemy i układy odniesienia.
22.12.2016 Prof. Krzysztof Czaplewski Projektowanie infrastruktury portowej w środowisku symulatorów nawigacyjno – manewrowych.
26.01.2017 Mgr Marek Zienkiewicz Estymacja parametrów w rozszczepionym modelu funkcjonalnym geodezyjnych obserwacji.
Eksploatacji Statku 26.10.2016 dr inż. Przemysław Krata Wpływ stateczności poprzecznej statku na wybrane aspekty bezpieczeństwa żeglugi morskiej
23.11.2016 mgr inż. kpt.ż.w. Andrzej Hejmlich Wpływ stresu nawigatora na bezpieczeństwo manewrów na akwenach ograniczonych
21.12.2016 mgr inż. Tomasz Ustjanycz Model logistyczny obsługi linii dalekowschodniej
18.01.2017 mgr inż. Agnieszka Ossowska Model punktowej i liniowej infrastruktury logistycznej w transporcie śródlądowym
Transportu i Logistyki 24.11.2016 mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska Wpływ stojącej fali Stoksa na stateczność pionowościennych falochronów grawitacyjnych – część 1
08.12.2016 mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska Wpływ stojącej fali Stoksa na stateczność pionowościennych falochronów grawitacyjnych – część 2
12.01.2017 mgr inż. Adam Kaizer Aspekt ochrony środowiska podczas wykonywania prac czerpalnych na obszarach portowych.
16.02.2017 dr Adam Salomon Metodologiczne problemy oceny efektywności rzeczowych inwestycji portowych
16.03.2017 mgr inż. Monika Ziemska Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych w sieci ulic miejskich, zalety sterowania ruchem miejskim
Nawigacji 06.10.2016 Captain Paul Hailwood (UKHO) Implementing ECDIS
13.10.2016 mgr inż. Mariusz Specht Autonomiczny dron hydrograficzny
20.10.2016 Przemysław Dudzik, Natalia Jarosik (przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Nawigator) Over-reliance on GPS with a focus on seafarers’ incompetence in celestial navigation and its tragic results
Aleksandra Góralczyk, Marta Wojtczak
(przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Nawigator)
The analysis of decision making process in typical navigational situations – standards of psychological education in maritime transport