Seminaria Naukowe

Planowane terminy seminariów naukowych pracowników Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2017/2018

KES

 1. "Innowacyjne pomocnicze urządzenia sterujące dla jednostek o małym zanurzeniu w żegludze śródlądowej”, prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Zbigniew Burciu, 16 listopada 2017
 2. "Równanie kołysań bocznych statku-zapis nieliniowego tłumienia zależnego od amplitudy i częstości kołysań”, dr inż. Wojciech Wawrzyński, 14 grudnia 2017
 3. "Wpływ stateczności poprzecznej na krytyczny obszar kolizyjny statku morskiego”, dr inż. Przemysław Krata, 18 stycznia 2018

KGIO

 1. "Skaning laserowy jako metoda pozyskiwania geo-danych. Tworzenie modeli 3D", mgr inż. Paweł Dąbrowski, 20 października 2017
 2. "Projektowanie infrastruktury portowej w środowisku symulatorów nawigacyjno – manewrowych", dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, 22 listopada 2017
 3. "Badanie dokładności określenia pozycji przez telefony komórkowe Samsung serii Galaxy", prof. dr hab. inż. Cezary Specht, 14 grudnia 2017
 4. "Wybrane, teoretyczne i aplikacyjne własności Msplit estymacji", dr inż. Marek Hubert Zienkiewicz, 17 stycznia 2018

KM

???

KN

 1. "Analiza niepewności w systemowej metodzie oceny bezpieczeństwa na przykładzie autonomicznego statku handlowego", mgr inż. Krzysztof Wróbel, 23 listopada 2017
 2. "Symulacje manewrów portowych w kontekście bezpieczeństwa nawigacyjnego", mgr inż. Kamil Formela, 14 grudnia 2017
 3. "Metody kodowania genetycznego w neuroewolucyjnym sterowaniu statkiem", dr inż. Mirosław Łącki, 18 stycznia 2018

KTIL

 1. "Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych", dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka,  26 października 2017
 2. "Technologia chmury obliczeniowej w transporcie morskim", dr Jolanta Joszczuk-Januszewska, 30 listopada 2017
 3. "Zarządzanie projektem prac czerpalnych na obszarach portowych", mgr inż. Adam Kaizer, 25 stycznia 2018
 4. "Wykorzystanie systemów ITS do analizy niezawodności miejskiej sieci transportowej", mgr inż. Monika Ziemska, 22 lutego 2018

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
23.10.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 23.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 23.10.2017