FAQ, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o studiach na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni, ale boisz się zapytać

Czy dokumenty muszę złożyć koniecznie osobiście?
Niekoniecznie. Dokumenty może złożyć znajomy, można również nadesłać pocztą. Jeśli jednak nie stawimy się osobiście, ksero dowodu musi być potwierdzone notarialnie. Ważne jest również, aby dokumenty dotartły do komisji do ostatniego dnia przyjmowania dokumentów, fizycznie muszą do nas dotrzeć. Warto zatem uwzględnić pewien margines bezpieczeństwa.
Czy wysoki wzrost (>195 cm) lub otyłość dyskwalifikuje mnie do przyjęcia na Wydział Nawigacyjny na kierunek Nawigacja specjalność Transport Morski?
Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby wzrost lub otyłość dyskwalifikowały kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Nawigacja. Należy jednak pamiętać, iż w momencie składania dokumentów należy przedstawić Morskie Świadectwo Zdrowia.Morskie Świadectwo Zdrowia nie jest wymagane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Transport.
Czym Państwa Akademia różni się od Akademii Morskiej w Szczecinie?
Obie uczelnie przygotowują do pracy na stanowisku oficera na statkach handlowych. Obie uczelnie kształcą na podobnym poziomie i według tych samych standardów. Jedną z zalet naszego miasta jest fakt, iż Gdynia, wraz z Gdańskiem i Sopotem, stanowią ważny ośrodek akademicki, kulturalny i społeczny.Ponad 90 letnia historia uczelni powoduje iż Akademia Morska posiada bardzo dobrą, ugruntowaną opinię wśród armatorów całego świata. Pomimo czasu kryzysu nasi absolwenci nie mają problemu z podjęciem bardzo dobrze płatnej pracy.
Czy zamiejscowi studenci mają zapewnione miejsce w akademiku? Pytam, ponieważ mieszkam ponad 300 km od Gdyni.
W pobliżu głównego budynku Wydziału Nawigacyjnego znajduje się Studencki Dom Marynarza (ul. Sędzickiego 19), w którym zakwaterowani są nasi studenci. Jednym z kryteriów otrzymania takiego miejsca jest odległość miejsca stałego zamieszkania do siedziby uczelni. Zazwyczaj wystarcza miejsc dla wszystkich zainteresowanych.
Czy wymagają Państwo zdawania na maturze fizyki lub geografii?
Konieczności zdawania na maturze egzaminów z fizyki lub geografii nie ma, ale uzyskanie dobrych ocen z tych przedmiotów zwiększa szanse dostania się na wybrany kierunek. Wzór rekrutacyjny uwzględnia bowiem oceny z tych przedmiotów. Więcej informacji można znaleźć na stronie rekrutacji.
Jakie badania są potrzebne do Morskiego Świadectwa Zdrowia i kto takie świadectwo może wystawić?
MŚZ wymagane jest na kierunek Nawigacja. Szczegóły dotyczące MŚZ znajdują się na podstronie rekrutacji w dziale Formalności, dokumenty, terminy.
Zarejestrowałem się w systemie rekrutacji i czy teraz mam czekać na ogłoszenie wyników czy muszę złożyć dokumenty w siedzibie komisji?
Po zarejestrowaniu należy niezwłocznie dostarczyć komplet dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej (na Wydziale Nawigacyjnym, al. Jana Pawła II 3, pokój 213) do 15 lipca 2016 r. do godz. 14:00. Ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji nastąpi 18 lipca.
Kiedy można się ubiegać o akademik i stypendium?
Podanie o akademik oraz o stypendium będzie można składać po ogłoszeniu wyników rekrutacji pod koniec lipca i wstępnym zakwalifikowaniu się kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
Jak mam wprowadzać wyniki maturalne do systemu rejestracji?
W przypadku nowej matury należy podawać wyniki procentowe, takie jak na świadectwie dojrzałości. W przypadku matury starej należy wybrać skalę ocen i pisać oceny w odpowiednie pola.
Czy uczelnia wystawia skierowanie na badania potrzebne do Morskiego Świadectwa Zdrowia?
Nie. Badania te można wykonać bez skierowania.
Czy mógłbym poznać progi z lat ubiegłych?
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej zrezygnował z publikacji statystyk dotyczących progów lat ubiegłych jako nieniosących ze sobą jednoznaczną informację o szansie dostania się na studia, i to z kilku powodów. Po pierwsze, wpływ na kształt listy rankingowej mają wyłącznie: liczba kandydatów na dane studia oraz wyniki uzyskane przez nich na egzaminie maturalnym, te zaś zmieniają się każdego roku i trudno na podstawie informacji o latach ubiegłych szacować swoje szanse w porównaniu z maturzystami zdającymi egzamin w roku bieżącym. Po drugie, liczba osób kwalifikowanych do przyjęcia na studia z danej listy zależy również od czynników losowych, niezwiązanych bezpośrednio z uzyskanym wynikiem punktowym, ponieważ w przypadku niedokonania wpisu na studia przez zakwalifikowane wcześniej osoby, szansę taką dostają kolejni kandydaci z listy.
Chciałbym złożyć dokumenty na kierunek Nawigacja specjalność Transport Morski, ale mam wadę wzroku. Czy jest to problem?
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej nie bada kandydatów na studia. Czyni to lekarz. Jeśli kandydat na studia na kierunek Nawigacja specjalność Transport Morski uzyska Morskie Świadectwo Zdrowia, nie widzimy żadnych przeciwwskazań do studiowania na tej specjalności. Na pozostałe oferty kształcenia nie wymagamy żadnych badań lekarskich