Sympozjum „Analiza wypadków morskich z różnych perspektyw”

W sobotę 10 grudnia 2016 roku, odbyło się sympozjum naukowe organizowane przez nasze koło pt. „Analiza wypadków morskich z różnych perspektyw”. Obrady rozpoczęliśmy o godzinie 1000 i trwały z przerwami ponad 6 godzin. W tym czasie na powyższy temat studenci Wydziału Nawigacyjnego referowali swoje prace. 11 prac i 17 prelegentów, tyle jeśli chodzi o liczby. Trzeba też wspomnieć, iż swą obecnością zaszczyciło nas kilka osób których wiedza nt. bezpieczeństwa morskiego jest bardzo duża. Przybył Pan dr Cezary Łuczywek, Przewodniczący Państwowej Komisji Badań Wypadków Morskich. Jego celne uwagi jak i trafne pytania z pewnością podniosły poziom merytoryczny całego wydarzenia. Obecnością podczas sympozjum zaszczycili nas również pracownicy naszej uczelni. Przybył dr hab. Kpt. ż.w. Henryk Śniegocki prof. AMG, dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, dr kpt. ż.w. Andrzej Królikowski, prof. AMG, mgr inż. Piotr Szulczewski. Oczywiście nie mogło zabraknąć opiekuna naszego koła prof. dr hab. Kpt. ż.w Adama Weintrita. Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie w dyskusję.

W pierwszym bloku tematycznym odbyło się 7 prezentacji. Studenci analizowali konkretne wypadki morskie. Większość wypadków dotyczyła kolizji. Po każdej prezentacji miała miejsce dłuższa lub krótsza dyskusja. Jednak za każdym razem merytoryczna, również dzięki przybyłym gościom.

Drugi blok obejmował szeroko pojęte bezpieczeństwo morskie. Tutaj miały miejsce 4 prezentacje. Po ostatniej prezentacji nastąpiło krótkie podsumowanie całego sympozjum oraz podziękowanie wszystkim przybyłym i prelegentom. W tym momencie jury w składzie: dr Cezary Łuczywek, dr Andrzej Królikowski, prof. Adam Weintrit wyróżnili 3 prezentacje:

  • „Kolizja statku pasażerskiego Celestyal Crystal z chemikaliowcem STI Pimlico 27.06.2015 w Ciśnienie Dardanele” J. Roeske
  • „Kolizja pomiędzy kontenerowcem Ever Smart i tankowcem Alexandra 1. Rola VTS i AIS w w wypadku.” D. Dziuba
  • „Analiza wypadku Josephine Maersk i Spring Glory w Cieśninie Singapurskiej (5.06.2012)-Obserwacja i natężenie ruchu” M. Drażba

Sympozjum skończyło się po ponad 6 godzinnym posiedzeniu. Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcie wszystkim prelegentom i gościom.

Tekst: Mariusz Drażba

1