Sponsorzy

SPONSOR WYPRAWY NAUKOWEJ DO BADAWCZO-SZKOLENIOWEGO OŚRODKA MANEWROWANIA STATKAMI W IŁAWIE 2015  

SPONSOR WYPRAWY NAUKOWEJ PROMEM MF „SCANDINAVIA” 2012

SPONSORZY WYPRAWY NAUKOWEJ DO EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA MORZA
LIZBONA 2012 

 

SPONSORZY WYPRAWY  „SZLAKI KUPIECKIE HANZY”

 

SPONSORZY WYPRAWY DO WIELKIEJ BRYTANII