Partnerzy

PARTNERZY

Prezydent Miasta Gdynia – Wojciech Szczurek

W marcu 2011r. honorowy patronat nad działalnością Koła Naukowego „Nawigator” objął pan Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdynia.

 

The Nautical Institute – Mr Philip Wake, Captain Richard Coates

The Nautical Institute jest organizacją, celem której jest profesjonalizacja sztuki jaką jest nawigacja, oraz transport morski. Działalność tej organizacji dotyczy zarówno marynarzy, jak i wszystkich osób związanych z transportem morskim. Członkowie KN „Nawigator” mieli okazję zapoznać się z działalnością The Nautical Institute przy okazji Wyprawy do Wielkiej Brytanii w 2008 roku. Ponowny kontakt z członkami tej prestiżowej organizacji nawiązano podczas trwania The 8th International Trans-Nav Symposium 2009, organizowanym przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni.

United Kindgdom Hydrographic Office

UKHO – Biuro Hydrograficzne Wielkiej Brytanii, posiadające największy zbiór informacji hydrograficznych na świecie. Pokrycie map oferowanych przez UKHO wynosi 100% powierzchni wód ziemi. Z działalnością tej organizacji członkowie KN „Nawigator” zapoznali się bardzo dokładnie podczas Wyprawy do Wielkiej Brytanii w 2008 roku.

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej – Komandor Henryk Nitner

Z działalnością krajowego biura hydrograficznego, członkowie KN „Nawigator” zapoznali się przy okazji odwiedzin w BHMW. Obecnie jest to jeden z partnerów, oraz współorganizatorów przy różnych projektach, których podejmuje się Koło Naukowe „Nawigator” (m.in. Wyprawa Naukowa do International Hydrographic Organization).