O nas

Koło naukowe „Nawigator” zostało stworzone w celu poszerzania horyzontów studenta na kierunku Nawigacja – „Transport Morski”. Głównymi celami działalności koła jest umożliwienie jego członkom wzbogacania wiedzy w tematach związanych z programem studiów o doświadczenia praktyczne, oraz organizacja wypraw naukowych. Członkowie koła aktywnie współpracują z władzami wydziału, oraz Parlamentem Studentów Uniwersytetu Morskiego w ramach promowania Uczelni, oraz wydziału.
KN „Nawigator” działa przy Katedrze Nawigacji, na wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Działalność swą rozpoczęło w roku 2007, od tego czasu zrealizowało wiele wypraw naukowych i nieustannie zajmowało się rozwijaniem świadomości morskiej u studentów.  Środki potrzebne na działalność koła pozyskiwane są głównie od sponsorów, oraz z funduszu dofinansowywania kół naukowych Uniwersytetu Morskiego.