Konferencja Crew Connect Europe

Konferencja Crew Connect Europe jest europejską edycją ogólnoświatowych spotkań ludzi morza, armatorów, oraz osób „mających coś do powiedzenia” w tematyce nautycznej – nawet spoza naszej gałęzi przemysłu. W tym roku odbyła się ona w dniach 09-10.V w Kopenhadze, czyli największym mieście i zarazem stolicy Danii. Wyjazd na konferencję dwóch naszych członków – Jana Roeske i Szymona Wantuły – możliwy był dzięki TK Foundation, która jest prywatną organizacją wspierającą rozwój młodzieży ‘morskiej’ za pomocą grantów non-profit.
Na Zelandię, wyspę na której leży Kopenhaga, przylecieliśmy z wyprzedzeniem, w poniedziałek 08.V. Z lotniska do hotelu dotarliśmy nadziemnym, bezzałogowym ‘metro’, w którym, nie ma maszynisty więc można zająć jego miejsce w przedniej części wagonu, co ułatwia podziwianie architektury stolicy Danii. Po pozostawieniu naszych walizek w hotelu udaliśmy się w kierunku Frederiksborg Slot Hillerød, ślicznej kombinacji pałacyku i zamku z XVII stulecia, będącą największą rezydencją z okresu renesansu w Danii. Leży ona aż na trzech wysepkach na jeziorze Slotssøen, czyli ‘jeziorze zamkowym’. Następnie pojechaliśmy obejrzeć zamek Kronborg, znajdujący się w Helsingør – jest on powszechnie znany jako ‘zamek Hamleta’, ze względu na to, że był on inspiracją Shakespire’a, kiedy ten tworzył zamek Elsinore w znanym dziele pt. „Hamlet”. Przez Øresund, czyli cieśninę, nad którym leży budowla, przepływaliśmy jedyne 12 dni wcześniej na pokładzie s/v Dar Młodzieży. Pozytywną ‘kropką nad i’ przyjemnego i pogodnego dnia były odwiedziny na pokładzie s/v Zawisza Czarny, który akurat w kopenhaskim porcie, spędzał ostatnią noc przed wyjściem do Helsingor.
Drugi dzień w Danii, a pierwszy konferencji – rozpoczęliśmy od narady nad prezentacją o tematyce ‘Mentoring’, którą mieliśmy przedstawić pod koniec dwudniowego spotkania. Potem rozpoczęły się prezentacje. W pierwszym bloku wyróżniły się dwie – ‘Disruption Required’ Marka Charmana, CEO Faststream Recruitment Group, mówiąca o potrzebie troski o swoich pracowników. Następnie został nam przybliżony projekt, który początkowo miałby dotyczyć wód Bałtyku a docelowo oceanu światowego, czyli EfficienSea2, będący jednym z kroków w kierunku e-Navigation – przedstawił nam go sam jego lider, czyli Mads Friis Sørensen. W drugim bloku mówiono, przede wszystkim o automatyzacji statków i jej wpływie na załogę. Swoją wiedzą i najnowszymi informacjami podzielił się z nami Saul Eloranta, wiceprezydent Rolls-Royce Marine odpowiedzialny za gałąź Technology, Managment and Innovation. Warto wspomnieć, że ta tematyka była zbliżona, a wręcz identyczna do I debaty oksfordzkiej naszego Koła.
Poobiednią sesję konferencji poświęcono kwestiom bardziej interesującym dla armatorów – a jednak dla nas również intrygujących – czyli rekrutacją załóg na statki i niebezpieczeństwami związanymi z wypłacaniem płacy osobom znajdującym się w różnych, oddalonych zakątkach świata. Tematem, który wywołał burzliwą dyskusję, okazała się kwestia łączności na statkach, przedstawiono nam tutaj między innymi ‘The Maritime Cloud”, czyli możliwość łączności globalnej w morskiej domenie.
Drugi dzień konferencji rozpoczęliśmy od nieprzyjemnego, ale realnego problemu bezpieczeństwa internetowego. Podczas tej prezentacji Martin Schmitz pokazał wszystkim, jakie podstawowe błędy popełniamy i jak można w bardzo prosty sposób podnieść poziom swojego bezpieczeństwa. Większość dnia konferencji była poświęcona zagadnieniu edukacji marynarzy – nie mogło zabraknąć dyskusji o STCW, w której staraliśmy się reprezentować wszystkich zaczynających marynarzy, przekazując informacje i spostrzeżenia oddolne, z perspektywy kadeta i studenta. Pozostałe dwa obszerne tematy, które zostały omówione tego dnia, to równość płci oraz problemy psychologiczne załóg statków – ten problem był również już wcześniej przedstawiony przez członków naszego Koła, mianowicie pary Aleksandra Góralczyk – Marta Wojtczak i Olga Kalinkowska – Szymon Wantuła. Fascynujące okazały się dwie kolejne idee przedstawione tego dnia, czyli możliwość monitorowania zdrowia członków załogi on-line, wiążąca ze sobą możliwość jego poprawy oraz używanie urządzenia służącego do śledzenia ruchów oczu jako sposobu na ocenę wartości starań marynarza na mostku. Nasza prezentacja o tytule ‘Mentoring’, którą przedstawiliśmy w kwartecie we współpracy z członkami KN Seaways – Dominiką Poluszyńską i Michałem Ratajem, została wysłuchana przez obecnych z zainteresowaniem i uwagą.
Podsumowując wyjazd na konferencję, należy wspomnieć, że stworzył on możliwość nawiązania kontaktów oraz poznania ludzi, którzy decydują o kierunku, w którym porusza się nasza gałąź przemysłu, a także zaznajomienia się z ich poglądami i przedstawieniem im naszych własnych. Wyjazd był bardzo owocny i pomógł nam uświadomić sobie aktualne problemy oraz perspektywy rozwoju naszej przyszłej pracy zawodowej. Kopenhaga – wraz ze swoim wielkim portem – służyła za prześliczne tło do tego jakże ważnego spotkania, co oddają zdjęcia autorstwa Jana Roeske.

Tekst: Szymon Wantuła

a
a

SAM_4108

SAM_4193