Category Archives: WYPRAWY

Testowanie sprzętu ratunkowego na tratwach jednostki SAR Kapitan Poinc

21 kwietnia 2017 roku od wczesnych godzin porannych członkowie kół naukowych Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni(w tym Koła Naukowego Nawigator) i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni mieli okazję przetestowania na otwartym morzu sprzętu ratunkowego SAR’owskiej jednostki Kapitan Poinc, jednocześnie stali się obiektem badań nad przetrwaniem w tratwach ratunkowych w sytuacjach konieczności opuszczenia statku.
Tratwy ratunkowe z uczestnikami z założenia miały dryfować 12 godzin, jednak rzeczywistość pokazała, że najwytrwalsi wytrzymali niecałe 6 godzin. Mimo zapału i szczerych chęci, silniejsza okazała się bezradność w nowej sytuacji i choroba morska, która dopadła większą część uczestników. Średni czas spędzony na tratwie to 3 godziny.
Dzięki uprzejmości kapitana, mieliśmy okazję uczestniczenia w życiu statku – poznaliśmy załogę, dokładnie zwiedziliśmy statek. Mogliśmy przyglądać się, jak oficerowie z mostka nawigacyjnego przeprowadzają test sprzętu ratunkowego zamontowanego na jednostce.
Sama symulacja trudnych warunków na morzu okazała się dobrym doświadczeniem, miejmy nadzieję, że żaden z uczestników nie przekona się na własnej skórze, jak akcja ratownicza wygląda w rzeczywistości i niekontrolowanych warunkach na morzu. A zdobyta wiedza podczas ćwiczenia nie będzie żadnemu z nas potrzebna w praktyce. Członkowie Koła Naukowego Nawigator głodni nowych wyzwań, czekają na kolejne przygody na otwartym morzu.

Tekst: Julia Kasenko

Udział w ćwiczeniach SAR

Dnia 20.12 dwóch członków naszego Koła: Tomasz Andrzejewicz oraz Grzegorz Pawlicki wraz z członkami KN Seaways miało szansę uczestniczyć w ćwiczeniach jednostki SARu m/s Kapitan Poinc. Ćwiczenia obejmowały, m.in. akcje przeciwpożarowe oraz sytuacje uprzątania rozlewów olejowych. Całodniowy rejs pozwolił członkom Nawigatora na zapoznanie się ze sposobami funkcjonowania jednostek poszukiwawczo-ratowniczych.

Serdecznie dziękujemy KN Seaways za umożliwienie nam udziału w wyprawie.

Wizyta KN Nawigator na pokładzie promu Stena Spirit

Dnia 25 listopada 2016 roku członkowie KN Nawigator uczestniczyli w wyjeździe naukowym, którego celem było zwiedzanie promu Stena Spirit. Organizator wyjazdu KN Nawigator wraz z dwoma zaprzyjaźnionymi kołami naukowymi KN Seaways i KN Watchers mieli przyjemność zwiedzić całą jednostkę oraz porozmawiać z jej załogą, pełniącą w tym dniu służbę. Jednym z głównych punktów przedsięwzięcia była wizyta na mostku kapitańskim promu Stena Spirit i okazja do rozmowy kapitanem i oficerami tam pracującymi. Spotkanie to było cenną lekcją z zakresu urządzeń nawigacyjnych, prowadzenia nawigacji dalekomorskiej oraz manewrowania w porcie. Przyszli nawigatorzy uzyskali w ten sposób ogólny obraz ich przyszłej pracy na statku. Kolejnym punktem zwiedzania było odwiedzenie maszynowni, gdzie pod nadzorem mechanika studenci zostali zapoznani z budową i działaniem siłowni okrętowej i wszystkich urządzeń odpowiadających za napęd i zasilanie elektryczne jednostki. Podczas wizyty na pokładzie jednostki Stena Spirit członkowie kół naukowych mieli również możliwość zobaczenia promu z punktu widzenia pasażera oraz poznania oferty rejsów firmy Stena Line. Wyjazd do terminala promowego oraz zwiedzanie promu Stena Spirit był cenną lekcją dla osób, które w przyszłości planują związać swoją karierę zawodową z pracą na morzu. Ponadto była to okazja do zawiązania owocnej współpracy z firmą Stena Line w przyszłości, umożliwiającej rozwój koła naukowego oraz dającej ogromne możliwości dla jego członków.

Tekst: Sara Kasperczyk
Fot.: Jan Roeske

Członkowie koła na konferencji IAMUS w Wietnamie

IAMU (International Association of Maritime Universities) skupia 58 uniwersytetów z całego świata od 1999 roku. Działa na zasadzie współpracy między uczelniami morskimi na drodze ku doskonaleniu systemu edukacji, ale zwraca również uwagę na problemy dzisiejszego transportu morskiego i jego bezpieczeństwo. Co roku członkowie organizacji spotykają się na konferencji IAMU AGA, na której dzielą się wynikami swojej pracy. Ważną częścią tego wydarzenia są również studenci i ich referaty.

Na tegoroczną edycję, odbywającą się w Haiphong, w północnym Wietnamie (26.10-29.10.2016), zostały zaakceptowane dwa referaty studentów trzeciego roku Akademii Morskiej w Gdyni:

  1. Marta Wojtczak, Aleksandra Góralczyk „The analysis of decision making process in typical navigational situations – standards of psychological education in maritime transport”
  2. Natalia Jarosik, Przemysław Dudzik „Over reliance on GPS with a focus on seafarers’ incompetence in celestial navigation and its tragic results”

Przelot został zaplanowany na dzień 24.10 i obejmował trasę Gdańsk-Warszawa-Dubaj-Hanoi. W miejscu destynacji samolot wylądował po południu 25.10. Na lotnisku studenci zostali przywitani przez przedstawicielkę Vietnam Maritime University, tegorocznego organizatora wydarzenia. Zorganizowanym transportem uczestnicy zostali dowiezieni do oddalonego o ok. 2 godziny miasta Haiphong i ulokowani w hotelu. Rejestracja odbyła się wieczorem tego samego dnia- uczestnicy otrzymali pakiety zawierające plan konferencji, książkę z opublikowanymi referatami oraz drobne upominki. Na kolacji mieli okazję zetknąć się po raz pierwszy z ważnym elementem wietnamskiej kultury – pałeczkami. Z braku widelca i noża wszyscy szybko opanowali nową umiejętność.

Pierwszy dzień oficjalnej konferencji (26.10) rozpoczął się już o godzinie 0800 ceremonią otwarcia. Swoją mowę wygłosił rektor uczelni wietnamskiej, ale także najważniejsze osobistości- m.in. minister odpowiedzialny za transport morski. Po przemowach rozpoczęła się bardzo atrakcyjna część artystyczna, przedstawiająca tradycyjne wietnamskie tańce i śpiewy. Tuż po ceremonii przyszedł czas na wycieczkę po kampusie uczelni, pod przewodnictwem wyznaczonych opiekunów (studentów VMU). Studenci gdyńskiej akademii mieli okazję obejrzeć symulatory manewrowe, a także najważniejsze sale wykładowe. Po zapoznaniu się z kampusem nadszedł czas na pierwsze studenckie referaty- wystąpili przedstawiciele: Niemiec, Japonii, Wietnamu oraz Rumunii. Referaty zostały podzielone na dwie grupy techniczne. Każda z nich miała własnego moderatora, którego zadaniem była ocena prelegenta w kategoriach m.in. wizualnej części, sposobu przemawiania i użycia języka ciała, treści a także rozwinięcia dyskusji z publicznością. Każdy przemawiał oczywiście w języku angielskim. W ciągu przerw studenci mogli bliżej zapoznać się z kuchnią wietnamską, w wybranej przez organizatorów restauracji. Mieli okazję skosztować owoców morza i specyficznych zup.

Drugi dzień (27.10) poświęcony był wyłącznie na referaty, które rozpoczęły się już od 0800. Marta Wojtczak oraz Ola Góralczyk przedstawiły swoją pracę przed moderatorem prof. Matthew Rooks, reprezentantem Kobe University w Japonii. Mimo dużego stresu, prezentacja przebiegła nader pomyślnie i spotkała się z żywym zainteresowaniem innych prelegentów. Wywiązała się dyskusja na temat tego, czy marynarze powinni być poddawani testom psychologicznym przed przyjęciem na daną uczelnię, by lepiej ukierunkować ich program nauczania. Opinie były bardzo różnorodne. Kilka godzin później szansę zaprezentować się mieli również Natalia Jarosik i Przemysław Dudzik, których moderatorem był kapitan Amr Moneer Ibrahim z Arab Academy w Egipcie. Prezentacja również przebiegła pomyślnie i dyskutowano na temat roli astronawigacji w dzisiejszej edukacji i karierze oficera. W ciągu dnia wysłuchano również przedstawicieli z Bułgarii, Filipin, Chorwacji i Egiptu. Gdy stres już opadł, studenci mogli przygotować się na wieczorny Friends Musical Programme przygotowany przez organizatorów. Przed samym koncertem rektor uczelni wyróżnił najlepszych prelegentów. W pierwszej trójce znaleźli się:

  1. Marta Wojtczak, Aleksandra Góralczyk „The analysis of decision making process in typical navigational situations – standards of psychological education in maritime transport”
  2. Mark Weiss „How Polynesian navigation methods can enhance the safety of navigation in the merchant shipping industry nowadays”
  3. Andre Chad Acosta „Relevance, Effectiveness and Further Improvements of the Integrated Simulator Training Program Offered at the Maritime Academy of Asia and the Pacific”

Honorowe wyróżnienie otrzymali:

  1. Natalia Jarosik, Przemysław Dudzik „Over reliance on GPS with a focus on seafarers’ incompetence in celestial navigation and its tragic results”
  1. Moeko Sakai „How to reduce stress in noisy engine room environments”

W ciągu całej studenckiej części konferencji wysłuchano 25 referatów. Dotyczyły one tematów takich jak: rola współpracy w grupie na pokładzie, znaczenie prądów morskich w żegludze, wykorzystaniu energii słonecznej w transporcie i wiele, wiele innych.

Sam koncert składał się z kilkunastu występów tanecznych oraz muzycznych, przeplatanych  zabawą z publicznością. Na koniec wszyscy prelegenci wyszli razem na scenę i zatańczyli filipiński taniec.

Rankiem ostatniego dnia konferencji (28.10) studenci wybrali się na wycieczkę do jednej z buddyjskich świątyń w Haiphong. Świątynia pełna była rzeźb i ołtarzy bogato zdobionych darami dla zmarłych, zawierała także cmentarz. Przed wejściem do każdego pomieszczenia należało zdjąć buty. Była także okazja na zdjęcie z mnichem, oraz wypicie wspólnej herbaty w jednej z sal świątyni. Po karmieniu kolorowych ryb i krótkich zakupach pamiątek, nadszedł czas na najważniejsze wydarzenie IAMUS.

W ramach wygranej, trzy pierwsze referaty miały okazję zostać wygłoszone na łamach głównej konferencji, przed profesorami i pracownikami prawie 60 uczelni morskich na świecie, a także ważnych morskich organizacji. Studentki Akademii Morskiej w Gdyni wygłosiły swoją prezentację ponownie. Spotkała się ona z gromkimi brawami. Na zakończenie Ola i Marta, a także w ramach wyróżnienia Natalia i Przemek, otrzymali dyplomy z rąk Przewodniczącego IAMU Dr. Neila Bose. Był czas również na pamiątkowe zdjęcie.

Po przerwie nadszedł czas na podsumowanie i oficjalne zakończenie tegorocznego IAMU AGA. Głos zabrał Przewodniczący IAMU Dr. Neil Bose i mówił o postanowieniach na rok następny, głównych sprawach poruszanych w tej edycji, a także pochwalił wysoki poziom ogranizacji wydarzenia.

Dzień podsumowany został wspólną kolacją. Tradycyjny polski taniec zaprezentowali Aleksandra Góralczyk i Przemysław Dudzik. Sama kolacja przebiegła w przyjaznym nastroju i ostatecznie zintegrowała wszystkich prelegentów.

Kolejnego dnia wydarzenie, na które wszyscy czekali – wycieczka do Halong Bay, obiektu z listy UNESCO. Mimo wyczerpującego upału panowała powszechna ekscytacja. Pod przewodnictwem opiekuna uczestnicy udali się do oddalonej o ok. godzinę miejscowości Halong, a następnie zostali ulokowani na łodzi. Samo Halong Bay zachwyca – są to tak zwane „góry na morzu”, coś, co ciężko jest zobaczyć gdziekolwiek indziej na świecie. Łódź płynęła po zatoce, zatrzymując się na wizyty w dwóch wielkich jaskiniach i punktach widokowych. Na obiad na łodzi podano oczywiście- owoce morza. Na zakończenie dnia grupa odwiedziła także miejsce gdzie produkowane są perły. Wszyscy mieli okazję zobaczyć ciekawy proces ich powstawania. Należy wspomnieć, że Wietnam słynie również z produkcji jedwabiu.

Dzień 31.10 był ostatnim spędzonym przez prelegentów w Wietnamie. Do godziny 1300 należało wymeldować się z hotelu i pozostało jeszcze kilka godzin na zakup pamiątek. Studenci z wietnamskiego uniwersytetu zabrali polaków na tradycyjny rynek. Głównym elementem zakupów było nabycie trójkątnego słomkowego kapelusza- niemal symbolu tego kraju. Oprócz tego warto było spróbować tamtejszych słodyczy i owoców. Mimo że ruch uliczny jest całkiem odmienny od europejskiego (główna zasada to brak zasad) to polscy studenci po tych kilku dniach spędzonych w Haiphong całkiem sprawnie nauczyli się w nim poruszać. Przebieganie pomiędzy motorami wydawało się już codziennością.

Nadszedł czas na pożegnania. W ciągu całej konferencji, prelegenci wszystkich obecnych narodów bardzo się ze sobą zżyli, mimo wielu kulturowych różnic. Padły obietnice kolejnych spotkań i współpracy. Wietnam w pamięci naszych studentów na zawsze pozostanie orientalnym rajem, ze smaczną kuchnią, ale przede wszystkim- z życzliwymi i uśmiechniętymi ludźmi. O godzinie 2300 samolot wystartował w stronę Dubaju, a później Polski.

 

Wizyta w BCT i ZMPG

Dnia 09 maja 2016 roku członkowie Koła Naukowego Nawigator wzięli udział w wyprawie naukowej w celu odwiedzenia Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego BCT oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia. W BCT studenci mieli szansę zwiedzić terminal i na własne oczy obejrzeć i dotknąć m.in. ogromnych suwnic obsługujących kontenerowce zawijające do gdyńskiego portu. Opowiedziano nam nie tylko o danych technicznych terminala, ale też o jego historii, obecnym funkcjonowaniu oraz planach rozwoju. Po zakończeniu wizyty w BCT członkowie Koła pojechali do budynku tzw. ZMPG-a gdzie zostali ciepło przyjęci przez Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Public Relations, który następnie wygłosił wykład szeroko obejmujący działalność Portu Gdynia oraz jego plany na przyszłość. Studenci mieli szanse zadać nurtujące ich pytania dotyczące pracy portu jako takiego oraz transportu morskiego w ogóle, przedyskutowaliśmy także wiele pomysłów dotyczących rozwoju portu. Oba spotkania dały studentom szansę zapoznania się z rzeczywistą pracą portu oraz pogłębienia już posiadanej wiedzy teoretycznej. Pozwoliły tez na nawiązanie znajomości z ludźmi już pracującymi w branży do której sami niedługo będziemy wchodzić i zapoznanie się z ich doświadczeniami. Poznaliśmy tez dzięki nim alternatywę dla absolwentów naszego kierunku chcących pracować na lądzie. Tego typu wyjazdy pomagają studentom poszerzać swoją wiedzę i doskonalić się jako przyszłym pracownikom branży morskiej.

Tekst: Olga Kalinkowska
Fot.: Jan Roeske