Daily Archives: 19 grudnia 2016

Spotkanie z kpt. Szymańskim „Are you sexy enough for your employer?”

Część członków Nawigatora miała okazję poznać kpt. Kubę Szymańskiego, absolwenta Akademii Morskiej w Szczecinie, członka The Nautical Institute i sekretarza generalnego firmy InterManager już w lutym tego roku kiedy przyjechał wygłosić wykład pt. „Czy marynarz musi całe życie pływać?”. Niektórzy mieli zaszczyt poznać go jeszcze wcześniej. Dla tych, którzy nie spotkali się dotychczas z tym wspaniałym człowiekiem zorganizowaliśmy spotkanie pt. „Are you sexy enough for your employer?”, które odbyło się 13.12.2016 w godzinach popołudniowych na Wydziale Nawigacyjnym. Celem spotkanie było m.in. poznanie obecnego stanu rynku pracy w branży morskiej, poznanie oczekiwań armatorów oraz dowiedzenie się co robić a czego unikać jeśli chcemy dostać dobra pracę. Wykład był także okazją do bliższego poznania realiów pracy na morzu. Dzięki temu, że spotkanie było otwarte, aby z wiedzy kpt. Szymańskiego mogło skorzystać więcej osób, przyszli na nie także wykładowcy (w tym także prof. Adam Weintrit) i absolwenci Akademii Morskiej, wywiązała się ciekawa dyskusja nt. konkurencyjności absolwentów naszej uczelni na rynku pracy. Nasz gość zaskoczył nas celnymi uwagami uświadamiającymi nam w jakich dziedzinach wiedzy powinniśmy się podszkolić a także ciekawymi ćwiczeniami obrazującymi różnice w podejściu do różnych sytuacji przez różne osoby. Na zakończenie spotkania pytania od widowni sprowadziły dyskusję na tak ważne tematy jak rasizm i tolerancja na statku, różnice kulturowe pomiędzy największymi nacjami morskimi oraz podobieństw pomiędzy transportem morskim a żeglarstwem. Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem studentów naszego Wydziału, a kapitan Szymański wyraził chęć dalszej współpracy. Spotkania z takimi osobistościami bez wątpienia poszerzają horyzonty członkom naszego Koła oraz pozwalają odnaleźć się na rynku pracy. Wykład odbył się w ramach projektu prowadzonego przez KN Nawigator pod nazwą Spotkania z Autorytetami w Branży Morskiej.

Tekst: Olga Kalinkowska