Daily Archives: 1 grudnia 2016

Wizyta KN Nawigator na pokładzie promu Stena Spirit

Dnia 25 listopada 2016 roku członkowie KN Nawigator uczestniczyli w wyjeździe naukowym, którego celem było zwiedzanie promu Stena Spirit. Organizator wyjazdu KN Nawigator wraz z dwoma zaprzyjaźnionymi kołami naukowymi KN Seaways i KN Watchers mieli przyjemność zwiedzić całą jednostkę oraz porozmawiać z jej załogą, pełniącą w tym dniu służbę. Jednym z głównych punktów przedsięwzięcia była wizyta na mostku kapitańskim promu Stena Spirit i okazja do rozmowy kapitanem i oficerami tam pracującymi. Spotkanie to było cenną lekcją z zakresu urządzeń nawigacyjnych, prowadzenia nawigacji dalekomorskiej oraz manewrowania w porcie. Przyszli nawigatorzy uzyskali w ten sposób ogólny obraz ich przyszłej pracy na statku. Kolejnym punktem zwiedzania było odwiedzenie maszynowni, gdzie pod nadzorem mechanika studenci zostali zapoznani z budową i działaniem siłowni okrętowej i wszystkich urządzeń odpowiadających za napęd i zasilanie elektryczne jednostki. Podczas wizyty na pokładzie jednostki Stena Spirit członkowie kół naukowych mieli również możliwość zobaczenia promu z punktu widzenia pasażera oraz poznania oferty rejsów firmy Stena Line. Wyjazd do terminala promowego oraz zwiedzanie promu Stena Spirit był cenną lekcją dla osób, które w przyszłości planują związać swoją karierę zawodową z pracą na morzu. Ponadto była to okazja do zawiązania owocnej współpracy z firmą Stena Line w przyszłości, umożliwiającej rozwój koła naukowego oraz dającej ogromne możliwości dla jego członków.

Tekst: Sara Kasperczyk
Fot.: Jan Roeske