Monthly Archives: Grudzień 2016

Spotkanie z kpt. Szymańskim „Are you sexy enough for your employer?”

Część członków Nawigatora miała okazję poznać kpt. Kubę Szymańskiego, absolwenta Akademii Morskiej w Szczecinie, członka The Nautical Institute i sekretarza generalnego firmy InterManager już w lutym tego roku kiedy przyjechał wygłosić wykład pt. „Czy marynarz musi całe życie pływać?”. Niektórzy mieli zaszczyt poznać go jeszcze wcześniej. Dla tych, którzy nie spotkali się dotychczas z tym wspaniałym człowiekiem zorganizowaliśmy spotkanie pt. „Are you sexy enough for your employer?”, które odbyło się 13.12.2016 w godzinach popołudniowych na Wydziale Nawigacyjnym. Celem spotkanie było m.in. poznanie obecnego stanu rynku pracy w branży morskiej, poznanie oczekiwań armatorów oraz dowiedzenie się co robić a czego unikać jeśli chcemy dostać dobra pracę. Wykład był także okazją do bliższego poznania realiów pracy na morzu. Dzięki temu, że spotkanie było otwarte, aby z wiedzy kpt. Szymańskiego mogło skorzystać więcej osób, przyszli na nie także wykładowcy (w tym także prof. Adam Weintrit) i absolwenci Akademii Morskiej, wywiązała się ciekawa dyskusja nt. konkurencyjności absolwentów naszej uczelni na rynku pracy. Nasz gość zaskoczył nas celnymi uwagami uświadamiającymi nam w jakich dziedzinach wiedzy powinniśmy się podszkolić a także ciekawymi ćwiczeniami obrazującymi różnice w podejściu do różnych sytuacji przez różne osoby. Na zakończenie spotkania pytania od widowni sprowadziły dyskusję na tak ważne tematy jak rasizm i tolerancja na statku, różnice kulturowe pomiędzy największymi nacjami morskimi oraz podobieństw pomiędzy transportem morskim a żeglarstwem. Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem studentów naszego Wydziału, a kapitan Szymański wyraził chęć dalszej współpracy. Spotkania z takimi osobistościami bez wątpienia poszerzają horyzonty członkom naszego Koła oraz pozwalają odnaleźć się na rynku pracy. Wykład odbył się w ramach projektu prowadzonego przez KN Nawigator pod nazwą Spotkania z Autorytetami w Branży Morskiej.

Tekst: Olga Kalinkowska

Sympozjum „Analiza wypadków morskich z różnych perspektyw”

W sobotę 10 grudnia 2016 roku, odbyło się sympozjum naukowe organizowane przez nasze koło pt. „Analiza wypadków morskich z różnych perspektyw”. Obrady rozpoczęliśmy o godzinie 1000 i trwały z przerwami ponad 6 godzin. W tym czasie na powyższy temat studenci Wydziału Nawigacyjnego referowali swoje prace. 11 prac i 17 prelegentów, tyle jeśli chodzi o liczby. Trzeba też wspomnieć, iż swą obecnością zaszczyciło nas kilka osób których wiedza nt. bezpieczeństwa morskiego jest bardzo duża. Przybył Pan dr Cezary Łuczywek, Przewodniczący Państwowej Komisji Badań Wypadków Morskich. Jego celne uwagi jak i trafne pytania z pewnością podniosły poziom merytoryczny całego wydarzenia. Obecnością podczas sympozjum zaszczycili nas również pracownicy naszej uczelni. Przybył dr hab. Kpt. ż.w. Henryk Śniegocki prof. AMG, dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, dr kpt. ż.w. Andrzej Królikowski, prof. AMG, mgr inż. Piotr Szulczewski. Oczywiście nie mogło zabraknąć opiekuna naszego koła prof. dr hab. Kpt. ż.w Adama Weintrita. Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie w dyskusję.

W pierwszym bloku tematycznym odbyło się 7 prezentacji. Studenci analizowali konkretne wypadki morskie. Większość wypadków dotyczyła kolizji. Po każdej prezentacji miała miejsce dłuższa lub krótsza dyskusja. Jednak za każdym razem merytoryczna, również dzięki przybyłym gościom.

Drugi blok obejmował szeroko pojęte bezpieczeństwo morskie. Tutaj miały miejsce 4 prezentacje. Po ostatniej prezentacji nastąpiło krótkie podsumowanie całego sympozjum oraz podziękowanie wszystkim przybyłym i prelegentom. W tym momencie jury w składzie: dr Cezary Łuczywek, dr Andrzej Królikowski, prof. Adam Weintrit wyróżnili 3 prezentacje:

  • „Kolizja statku pasażerskiego Celestyal Crystal z chemikaliowcem STI Pimlico 27.06.2015 w Ciśnienie Dardanele” J. Roeske
  • „Kolizja pomiędzy kontenerowcem Ever Smart i tankowcem Alexandra 1. Rola VTS i AIS w w wypadku.” D. Dziuba
  • „Analiza wypadku Josephine Maersk i Spring Glory w Cieśninie Singapurskiej (5.06.2012)-Obserwacja i natężenie ruchu” M. Drażba

Sympozjum skończyło się po ponad 6 godzinnym posiedzeniu. Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcie wszystkim prelegentom i gościom.

Tekst: Mariusz Drażba

1

Wizyta KN Nawigator na pokładzie promu Stena Spirit

Dnia 25 listopada 2016 roku członkowie KN Nawigator uczestniczyli w wyjeździe naukowym, którego celem było zwiedzanie promu Stena Spirit. Organizator wyjazdu KN Nawigator wraz z dwoma zaprzyjaźnionymi kołami naukowymi KN Seaways i KN Watchers mieli przyjemność zwiedzić całą jednostkę oraz porozmawiać z jej załogą, pełniącą w tym dniu służbę. Jednym z głównych punktów przedsięwzięcia była wizyta na mostku kapitańskim promu Stena Spirit i okazja do rozmowy kapitanem i oficerami tam pracującymi. Spotkanie to było cenną lekcją z zakresu urządzeń nawigacyjnych, prowadzenia nawigacji dalekomorskiej oraz manewrowania w porcie. Przyszli nawigatorzy uzyskali w ten sposób ogólny obraz ich przyszłej pracy na statku. Kolejnym punktem zwiedzania było odwiedzenie maszynowni, gdzie pod nadzorem mechanika studenci zostali zapoznani z budową i działaniem siłowni okrętowej i wszystkich urządzeń odpowiadających za napęd i zasilanie elektryczne jednostki. Podczas wizyty na pokładzie jednostki Stena Spirit członkowie kół naukowych mieli również możliwość zobaczenia promu z punktu widzenia pasażera oraz poznania oferty rejsów firmy Stena Line. Wyjazd do terminala promowego oraz zwiedzanie promu Stena Spirit był cenną lekcją dla osób, które w przyszłości planują związać swoją karierę zawodową z pracą na morzu. Ponadto była to okazja do zawiązania owocnej współpracy z firmą Stena Line w przyszłości, umożliwiającej rozwój koła naukowego oraz dającej ogromne możliwości dla jego członków.

Tekst: Sara Kasperczyk
Fot.: Jan Roeske