Monthly Archives: Luty 2016

Wykład kpt. Szymańskiego „Czy marynarz musi całe życie pływać?”

Energiczny, doświadczony, uśmiechnięty. Takie wrażenie wywarł na nas kpt. Kuba Szymański,  sekretarz generalny firmy InterManager, zrzeszającej i reprezentującej właścicieli i osoby zarządzające statkami. Dnia 1 lutego b.r. członkowie KN Nawigator mieli szansę wysłuchać jego niezwykle ciekawego wykładu pod tytułem „Czy marynarz musi cale życie pływać? Możliwości pracy w sektorze morskim jako kontynuacja pracy marynarza.”. Spotkanie odbyło się w budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni w godzinach porannych i trwało około 1,5h, w trakcie których to mieliśmy okazję poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą między innymi czekających na nas możliwości pracy na lądzie oraz przedyskutować swoje wątpliwości z człowiekiem niezwykle doświadczonym zarówno w pracy na morzu jak i poza nim.

Pierwszą rzeczą o którą spytał nas kpt. Szymański była wydawać by się mogło banalna fraza „Gdzie widzicie się za 10 lat?” i choć większość obecnych zadeklarowała chęć pracy na morzu w tym czasie (na stanowisku I oficera lub kapitana) to spora część przyznała, że praca na lądzie bardziej by ich zadowoliła. Czy jednak znalezienie pracy na lądzie na poziomie porównywalnie satysfakcjonującym w zakresie zarówno finansowym jak i rozwoju intelektualnego do tej na morzu jest dla nas osiągalne jeśli jedyne zdobyte przez nas doświadczenie zawodowe wiąże się z zawodem ściśle z morzem połączonym? Choć  najpierw kpt. Szymański przedstawił nam zalety i unikalne korzyści płynące z pracy na morzu, okazuje się, że tak. Nasz gość przedstawił nam szereg branży, potrzebujących ludzi z morskim stażem, poczynając od tych najbardziej oczywistych jak obsługa portów czy praca w organizacjach morskich a kończąc na takich, które sporej części z nas nigdy nie przyszłyby do głowy jak towarzystwa ubezpieczeniowe czy kancelarie prawnicze. Przekonaliśmy się, że po zejściu na ląd czeka na nas szeroki wachlarz możliwości, trzeba tylko wyciągnąć po nie rękę.

Po wykładzie mieliśmy możliwość zadania pytań, co obecni na spotkaniu studenci wykorzystali aby dowiedzieć się np. o to czy konieczne jest ukończenie dodatkowego kierunku studiów oprócz nawigacji aby mieć możliwość pracy na lądzie (odpowiedź brzmiała nie), czy kobietom faktycznie jest ciężej w znalezieniu pracy (odpowiedź także brzmiała nie. Kpt. Szymański wyjaśnił nam na własnym doświadczeniu, że panie nie kontynuują kariery morskiej z wyboru) oraz o rolę różnic kulturowych i narodowościowych w kontaktach ze współpracownikami. Przy tym ostatnim mieliśmy okazję, wziąć udział w drobnym eksperymencie, który pokazał nam, jak reagujemy na porażkę w wykonaniu powierzonego nam zadania, co posłużyło naszemu gościowi za punkt wyjścia do omówienia ogromnego znaczenia różnic kulturowych, i to nie tylko pomiędzy różnymi narodowościami ale też pomiędzy pokoleniami.

Podsumowując, wykład uważam za ogromny sukces. Nie zabrakło okazji do śmiechu, co zapewniło świetną atmosferę, ale też myślę, że wynieśliśmy z niego wiele informacji pomocnych nam w planowaniu własnej kariery. Nasz gość przedstawił nam swoją prezentację w sposób tak zajmujący, że jak sam skomentował ”Nikt przez całe spotkanie nie spojrzał na komórkę, co znaczy, że nie przynudzałem”.  Miejmy nadzieję, że nie było to nasze ostatnie spotkanie z tym niezwykle interesującym człowiekiem oraz, że będziemy mieć okazję do dalszej z nim współpracy.tekst i opracowanie: Olga Kalinkowska
zdjęcia: www.facebook.com/InterManagerOrg

Spotkanie z TOP „KORAB” i wystawa „Statki. Nasza pasja”

Dnia 28 stycznia 2016 r. koło naukowe „Nawigator” wzięło udział w spotkaniu Towarzystwa Okrętowców Polskich „KORAB” połączonym ze zwiedzaniem wystawy multimedialnej pt. „Statki. Nasza pasja” w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku.

TOP „KORAB” jest organizacją o charakterze naukowo- technicznym, zajmującą się tematami związanymi z gospodarką morską, a dokładniej problematyką przemysłu okrętowego. Spotkanie poprowadził jeden z członków TOP „KORAB” – dr inż. Jerzy Litwin- Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego, który przybliżył słuchaczom historię założenia i rozkwitu gdańskiego muzeum  oraz scharakteryzował wszystkie jego oddziały. Zaprezentował ostatnie osiągnięcia , a także plany rozwoju muzeum w najbliższym czasie np. powstanie Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, oddziału Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie czy Wirtualnego Skansenu Wraków. Konferencji towarzyszył pokaz filmów i zdjęć z działalności Gdańskiej Stoczni „Remontowa” w ostatnich latach.

Dla uczestników otwarte zostało 3 piętro Ośrodka Kultury Morskiej gdzie grupa stoczniowa- Remontowa Holding S.A. przygotowała multimedialną wystawę pt. „Statki. Nasza pasja”. Do głównych atrakcji można zaliczyć symulator inspekcji wnętrz różnych jednostek np. tankowca czy promu, symulator żurawia stoczniowego- Ocullus, interaktywny ekran dostarczający wielu ciekawych i interesujących informacji o głównych szlakach żeglugowych świata i statkach remontowanych lub wybudowanych w stoczni „Remontowa”. Warta uwagi była również wizualizacja wpływu rozkładu ładunków (pojazdów) na stateczność promu. Zaprezentowano makiety wybranych jednostek, do jednej z nich można było zajrzeć dzięki specjalnie przygotowanej lunecie, a na innej zadokować platformę wiertniczą. Wystawa dostarczyła zwiedzającym wiele merytorycznych informacji jak np. co to są próby morskie, ile osób zaangażowanych jest w budowę statku, jak wygląda wydłużanie, skracanie, wodowanie, dokowanie statku czy też montowanie płuczek spalin w celu zmniejszenia   emisji tlenków siarki do atmosfery. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i drobnymi upominkami ufundowanymi przez „Remontowa Holding S.A.”.

Dzięki tego typu konferencjom możliwa jest popularyzacja, wymiana opinii i informacji na temat przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej. Remontowa Holding S.A. to największa prywatna grupa przemysłowa na Pomorzu i trzecia w Polsce, a także jeden z liderów w Europie. Stocznia z roku na rok zwiększa produkcję i liczbę remontów. Co roku zatrudnia ponad 100 młodych osób, dając im szansę rozwoju i realizacji swoich pasji. Dlatego poprzez udział w takich spotkaniach członkowie koła „Nawigator” mogą poszerzać swoje „morskie” horyzonty.

Tekst i fotografie: Jan Roeske
Opracowanie: Olga Kalinowska