Monthly Archives: Maj 2015

XIII Bałtycki Festiwal Naukowy

W tym roku po raz kolejny Akademia Morska w Gdyni brała udział w Bałtyckim Festiwalu Naukowym, który miał miejsce 19-24 maja.
Jak co roku podczas obchodów nie mogło zabraknąć tam naszego Koła Naukowego ‘Nawigator’. Koło angażowało się przez cały okres trwania festiwalu, w tygodniu pomagaliśmy w pokazach na symulatorze ECDIS, jednak najwięcej pracy było w ostatnim dniu, podczas finalnego pikniku, odbywającego się między innymi na naszym Wydziale Nawigacyjnym.
24 maja (niedziela) w godzinach 10:00 – 18:00 w Gdyni na al. Jana Pawła II (przy Akwarium Gdyńskim) miał miejsce wielki Piknik Naukowy. W tym dniu każdy mógł wejść na nasz Wydział i skorzystać z atrakcji udostępnionych specjalnie na tę okazję, między innymi najciekawszych laboratoriów znajdujących się w budynku wydziału. Oferowaliśmy:
– symulator manewrowy
– planetarium, w którym seanse odbywały się co ok. 30 min. W Planetarium członkowie naszego koła stanowili pomoc logistyczną oraz pomagali w prowadzeniu pokazów.
Oprócz atrakcji odbywających się na wydziale pracownicy oraz studenci wydziału prezentowali różne ciekawostki w Namiocie, który rozstawiony był na Skwerze Kościuszki. Stoisko naszego Koła oferowało szybki kurs (nie tylko dla dorosłych) posługiwania się podstawowymi atrybutami nawigatora. Każdy mógł spróbować wykreślić trasę podróży na mapie za pomocą trójkątów nawigacyjnych i przenośników, oraz dowiedzieć się do czego służy i jak wygląda sekstant.
Poza konkretnymi stanowiskami, wszędzie można było spotkać Studentów naszej Akademii, którzy udzielali informację gdzie znajduje się dana atrakcja i jak się do niej dostać. Chętnie odpowiadali na liczne pytania na temat Uczelni oraz zawodu marynarza.
Nie ulega wątpliwości, że jak co roku Bałtycki Festiwal Naukowy uznany został za wielki sukces. Atrakcje przez nas przygotowane spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników, a Koło Naukowe Nawigator po raz kolejny mogło wziąć czynny udział w życiu uczelni oraz promować swoją działalność.

Noc Muzeów 2015

W dniu 16.05.2015 maja odbyła się Noc Muzeów. Wydział Nawigacyjny wraz ze studentami (członkami Studenckiego Koła Nawigator) brali aktywny udział w tym wydarzeniu.
Odwiedzający, między 19:00 a 24:00, mogli zobaczyć nasze Planetarium (które na co dzień funkcjonuje jako laboratorium astronawigacji) oraz pokazy, który prowadził opiekun laboratorium Pan Marek Szczepański.
Wydarzenie cechowało się ogromnym zainteresowaniem, które mocno przewyższyło przepustowość Planetarium. W czasie otwarcia laboratorium odwiedziło nas około 500 osób. Niestety mimo sprawnej organizacji, braku w przerw w pokazach, z powodu ograniczeń pojemności sali nie wszyscy zainteresowani mieli okazję zobaczyć nasze laboratorium astronawigacji.
Pokazy prowadzone przez p. Szczepańskiego kończyły się gromkimi brawami. W czasie pokazu można było zobaczyć m.in. gwiazdozbiory widziane ze środka Zatoki Gdańskiej oraz widziane z Aten czy Kapsztadu; znalezienie Gwiazdy Polarnej; ruch godzinny i wiele innych.
Noc muzeów pokazała, że zainteresowanie astronomią wśród ludzi oraz zapotrzebowanie na tego typu pokazy jest bardzo duże.