Monthly Archives: Marzec 2013

Wybory Zarządu 2013

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wyborów, które odbyły się dnia 13 lutego 2013 roku został odwołany z pełnienia swojej funkcji dotychczasowy Zarząd Koła, a na jego miejsce wybrano nowy. Było to spowodowane wyjazdem zagranicznym Prezesa i V-Prezesa Koła.

W skład nowego zarządu weszli:

Prezes: Sebastian Ossoliński – student II roku nawigacji

V- Prezes: Sebastian Piwowarczyk – student II roku nawigacji

Sekretarz: Dawid Chmiel – student II roku nawigacji

Skarbnik: Jakub Berkowski – student I roku nawigacji

Nowemu Zarządowi życzymy owocnej współpracy!