pdf Button Wymagania edytorskie dla autorów inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni
word  Szablon pliku pracy inżynierskiej/magisterskiej
pdf Button Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 22.02.2017 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania terminu egzaminów dyplomowych inżynierskich  oraz magisterskich
word Druk rejestracji na egzamin dyplomowy

 


 

pdf Button Przed rozpoczęciem pierwszej praktyki morskiej proszę o wydrukowanie książki praktyk dwustronnie (strona tytułowa w kolorze), oprawić i zarejestrować w dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego.
Przed dokonywaniem jakichkolwiek wpisów do książki praktyk proszę przeczytać uważnie wszystkie informacje zamieszczone w części wstępnej książce praktyk.

 


Instrukcje do wykonania sprawozdań z praktyk morskich

pdf Button Bezpieczeństwo Nawigacji.pdf
pdf Button Budowa i Stateczność Statku część I.pdf
pdf Button Budowa i Stateczność Statku część II.pdf
pdf Button Nawigacja.pdf
pdf Button Przewozy Morskie.pdf
pdf Button Urządzenia Nawigacyjne część I.pdf
pdf Button Urządzenia Nawigacyjne część II.pdf
pdf Button Zarządzanie Statkiem.pdf