Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Gdyni

Aleja Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia
Polska

wydzial
W sprawach rekrutacji na studia pytania proszę wysyłać na adres: rwn@am.gdynia.pl