Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKJK):

  • dr hab. inż. Jacek Januszewski prof. nadzw. AMG – przewodniczący
  • dr hab. Joanna Soszyńska-Budny, prof. nadzw. AMG
  • dr inż. Wojciech Wawrzyński
  • dr Sławomir Zblewski
  • mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska
  • inż. Dariusz Krucki
  • Bartosz Sikora – przedstawiciel studentów

Harmonogram prac komisji w roku akademickim 2015/2016

Raporty WKJK:
za rok 2014/2015
za rok 2013/2014
za rok 2012/2013

Ocena realizacji zajęć dydaktycznych Wydziału:
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Wyniki ankiet 2013/14   Analiza wyników ankiet 2013/14
Wyniki ankiet 2014/15   Analiza wyników ankiet 2014/15

Protokoły ze spotkań WKJK – rok akademicki 2014/15:
6 listopada 2014
28 stycznia 2015
25 luty 2015
15 kwietnia 2015, Załacznik
11 czerwca 2015
28 października 2015

Protokoły ze spotkań WKJK – rok akademicki 2013/14:
25 czerwca 2013
30 września 2013
27 stycznia 2014

Efekty kształcenia:
Kierunek Nawigacja – studia pierwszego stopnia
Kierunek Nawigacja – studia drugiego stopnia
Kierunek Transport – studia pierwszego stopnia
Kierunek Transport – studia drugiego stopnia
Studia podyplomowe – Modern Ship Management

Plany i programy studiów

Strategia Wytdziału Nawigacyjnego

Linki:
Uczelnia Komisja Jakości Kształcenia