Wydział Nawigacyjny z uprawnieniami nadawania stopnia naukowego doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii

Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. To kolejne uprawnienia które uzyskał Wydział. Wcześniej Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Nawigacyjnemu uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
08.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 06.06.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 18.08.2017