26 lipca 2017 22:11

Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni ogłasza rekrutację dodatkową na następujące specjalności:

 • studia stacjonarne drugiego stopnia
  • kierunek Nawigacja, specjalność Technologie Offshorowe: liczba wolnych miejsc – 23
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia
  • kierunek Nawigacja, specjalność Transport Morski: liczba wolnych miejsc – 38
  • kierunek Transport, specjalność Transport i Logistyka: liczba wolnych miejsc – 1
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia
  • kierunek Nawigacja, specjalność Technologie Offshorowe: liczba wolnych miejsc – 26
  • kierunek Transport, specjalność Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne: liczba wolnych miejsc – 6

Zgodnie z regulaminem postępowania rekrutacyjnego w rekrutacji dodatkowej obowiązuje kolejność zgłoszeń. Komplety dokumentów przyjmowane będą od 03.08.2017r. od godz. 10:00 w dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3.

Informujemy, że semestralne czesne na studiach niestacjonarnych:

 • na kierunku Nawigacja wynosi 3 300 zł
 • na kierunku Transport wynosi 2 300 zł

Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym (czwartek i piątek od 16:00, sobota od 8:00), na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Nawigacja w trybie zjazdowym, na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Transport w trybie weekendowym (piątek od 16:00, sobota i niedziela od 8:00)