Aktualności

pokaż więcej
26 lipca 2017 22:11

Rekrutacja dodatkowa na studia

Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni ogłasza rekrutację dodatkową na następujące specjalności:

 • studia stacjonarne drugiego stopnia
  • kierunek Nawigacja, specjalność Technologie Offshorowe: liczba wolnych miejsc – 23
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia
  • kierunek Nawigacja, specjalność Transport Morski: liczba wolnych miejsc – 38
  • kierunek Transport, specjalność Transport i Logistyka: liczba wolnych miejsc – 1
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia
  • kierunek Nawigacja, specjalność Technologie Offshorowe: liczba wolnych miejsc – 26
  • kierunek Transport, specjalność Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne: liczba wolnych miejsc – 6

Zgodnie z regulaminem postępowania rekrutacyjnego w rekrutacji dodatkowej obowiązuje kolejność zgłoszeń. Komplety dokumentów przyjmowane będą od 03.08.2017r. od godz. 10:00 w dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3.

więcej

12 czerwca 2017 13:47

Rekrutacja na studia rozpoczęta

Na Wydziale Nawigacyjnym rozpoczęto przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia.

W pierwszym etapie rekrutacji należy zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Następnie w terminie 12.06 – 23.06 można dostarczyć wymagane dokumenty w godzinach 10:00 – 14:00 do pokoju 113 lub 106 oraz w terminie 26.06 – 14.07 do siedziby komisji do pokoju 213.

Rekrutacja prowadzona jest na studia:

 • pierwszego stopnia:
  • kierunek Nawigacja, specjalność Transport Morski (st, nst)
  • kierunek Transport, specjalność Transport i Logistyka (st, nst)
 • drugiego stopnia:
  • kierunek Nawigacja, specjalność Technologie Offshorowe (st, nst)
  • kierunek Transport, specjalność Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne (nst)

Dodatkowo prowadzony jest nabór na studia podyplomowe Modern Ship Management. Serdecznie zapraszamy.

6 czerwca 2017 19:01

Wydział Nawigacyjny z uprawnieniami nadawania stopnia naukowego doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii

trencher-capWydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. To kolejne uprawnienia które uzyskał Wydział. Wcześniej Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Nawigacyjnemu uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport.

21 maja 2017 20:20

Noc muzeów

W dniu 20.05.2017 r. Wydział Nawigacyjny aktywnie uczestniczył w Europejskiej Nocy Muzeów. Liczba odwiedzających nasze Planetarium znacząco przewyższyła przepustowość laboratorium astronawigacji. Pomiędzy godziną 19:00 a 01:00 zrealizowano 13 seansów podczas których salę prelekcyjną odwiedziło ponad 500 osób.

Pomimo sprawnej organizacji pokazów, braku przerw i zaangażowaniu odpowiedniej liczby osób nie wszystkim udało się zobaczyć pokaz. Seanse prowadzili członkowie Koła Naukowego Nawigator działającego przy Katedrze Nawigacji w składzie Przemysław Dudzik, Mariusz Drażba, Daniel Dziuba oraz Michał Chochulski.

Dziękujemy, gratulujemy i prosimy o więcej.

00:23

Sukces Koła Naukowego ISTL w Toruniu

W dniach 11-12 maja przedstawicielki Koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych, Joanna Szymańska oraz Ewelina Ziajka znalazły się na podium podczas V Kopernikańskich Dni Logistyki wygłaszając referat „Innowacyjny terminal kontenerowy jako podstawowe ogniwo w łańcuchu dostaw”. Konferencja odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a jej tematem przewodnim była „Współczesna logistyka – innowacyjność, skuteczność, efektywność”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Strefa studenta

pokaż więcej
25 lipca 2017 21:24

Konkurs dla najlepszego absolwenta Akademii Morskiej

NAGRODA PZZS
dla
NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA AKADEMII MORSKIEJ

Zapraszają tegorocznych Absolwentów do udziału w I Edycji Konkursu
o Nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków [PZZS]
dla
Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej

Zgłoszenia w wymaganej formie prosimy nadsyłać do dnia 11 sierpnia 2017 r.

na adres e-mail: sekr@pzzs.pl(link sends e-mail)

I etap Konkursu – 8 września 2017 r.
II etap Konkursu – 5 października 2017 r.

Więcej informacji na stronie uczelni.

27 marca 2017 16:07

Godziny rektorskie

zegarInformujemy, że Rektor Akademii Morskiej w Gdyni ogłosił godziny rektorskie w dniu 28.03.2017 r. w godzinach 14:00 – 16:00.
W wyżej wymienionych godzinach nie odbędą się zajęcia z nauczycielami ze stopniem naukowym doktora/doktora inżyniera.

14 marca 2017 17:57

Uwaga studenci

Po odbiór decyzji stypendialnych zapraszamy do pokoju P3 w wyznaczonych dniach i godzinach:
16.03.2017r (czwartek) 10:45 – 12:15
17.03.2017r (piątek) 09:00- 10:30
20.03.2017r (poniedziałek) 08:30 – 10:00
21.03.2017r (wtorek) 11:00 – 12:00 ,13:00 – 14:30
22.03.2017r (środa) 09:15 – 10:45
23.03.2017r (czwartek) 10:45 – 12:15

Odbiór decyzji stypendialnej jest obowiązkiem studenta.

9 marca 2017 16:11

Kursy cd.

Dotyczy studentów studiów niestacjonarnych, kierunek Nawigacja

Termin części praktycznej kursu PPoż odbędzie się w najbliższą niedzielę tj. 12.03.2017. Zbiórka C122 ul. Morska o godzinie 10:00.

30 stycznia 2017 15:52

Kursy cd.

Dotyczy studentów studiów niestacjonarnych, kierunek Nawigacja

Termin części praktycznej kursu ITR (basen plus pirotechnika) odbędzie się w najbliższą środę tj. 01.02.2017 na basenie AMG.

Proszę o zorganizowanie dwóch grup max. 30 osób, (pierwsza grupa musi liczyć 30 osób, do drugiej grupy trafia reszta, która uzupełniona zostanie innymi studentami do 30 osób).

I Grupa
1300 – 1345 Pirotechnika
1345 – 1600 Zajęcia na basenie

II Grupa
1600 – 1815 Zajęcia na basenie
1815 – 1900 Pirotechnika

W razie pytań pilnie proszę o kontakt ze starostą grupy.

Prognoza pogody dla miasta GDYNIA

Facebook

Dostępne tylko z „info-kiosków” na Wydziale Nawigacyjnym