Aktualności

pokaż więcej
21 maja 2017 20:20

Noc muzeów

W dniu 20.05.2017 r. Wydział Nawigacyjny aktywnie uczestniczył w Europejskiej Nocy Muzeów. Liczba odwiedzających nasze Planetarium znacząco przewyższyła przepustowość laboratorium astronawigacji. Pomiędzy godziną 19:00 a 01:00 zrealizowano 13 seansów podczas których salę prelekcyjną odwiedziło ponad 500 osób.

Pomimo sprawnej organizacji pokazów, braku przerw i zaangażowaniu odpowiedniej liczby osób nie wszystkim udało się zobaczyć pokaz. Seanse prowadzili członkowie Koła Naukowego Nawigator działającego przy Katedrze Nawigacji w składzie Przemysław Dudzik, Mariusz Drażba, Daniel Dziuba oraz Michał Chochulski.

Dziękujemy, gratulujemy i prosimy o więcej.

00:23

Sukces Koła Naukowego ISTL w Toruniu

W dniach 11-12 maja przedstawicielki Koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych, Joanna Szymańska oraz Ewelina Ziajka znalazły się na podium podczas V Kopernikańskich Dni Logistyki wygłaszając referat „Innowacyjny terminal kontenerowy jako podstawowe ogniwo w łańcuchu dostaw”. Konferencja odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a jej tematem przewodnim była „Współczesna logistyka – innowacyjność, skuteczność, efektywność”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

13 maja 2017 11:08

Europejska Noc Muzeów na Wydziale Nawigacyjnym

composite-twoSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pokazach organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe „Nawigator” w ramach tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów do Planetarium im. Antoniego Ledóchowskiego przy Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni. Seanse odbywać się 20.05.2017 r. w godzinach 19:00 – 01:00. Wstęp wolny. Wejście do Planetarium otwarte będzie od strony portu jachtowego.

10 maja 2017 22:00

Sukces członkini Koła Naukowego ISTL

W dniach 20-21 kwietnia w Poznaniu odbyło się VII Poznańskie Forum Logistycznie, gdzie nasz wydział reprezentowała studentka specjalności Transport i Logistyka Anna Pezała prezentując referat „Zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie kontenerowym”. Spośród trzech referatów, które zostały wybrane do prezentacji podczas konferencji, przedstawiony artykuł został nagrodzony. Zebrał on pozytywne opinie wśród recenzentów, co jest drugim takim sukcesem KN ISTL podczas tego wydarzenia.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

19 kwietnia 2017 15:56

Dzień Otwarty na Akademii Morskiej w Gdyni

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym realizowanym na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni (Al. Jana Pawła II 3). Już w najbliższy piątek 21.04.2017 r. otwarte zostaną drzwi laboratoriów przyszłym kandydatom na studia na Wydziale Nawigacyjnym. Na wszystkich zainteresowanych czekamy w godzinach 9:00 – 14:00.

Podczas Dnia Otwartego odwiedzić będzie można:

  • Laboratorium Map Elektronicznych. Członkowie Koła Naukowego „Nawigator” zaprezentują możliwości prowadzenia nawigacji przy pomocy systemu ECDIS.
  • Planetarium. Członkowie Koła Naukowego „Nawigator” przedstawią podstawowe informacje nt. astronomii ze szczególnym uwzględnieniem astronawigacji.
  • Symulator Manewrowy prezentowany będzie przez członków Koła Naukowego „Seaways”, w którym podczas warsztatów będzie możliwość manewrowania w gdyńskim porcie.

O godz. 9:00, 10:00, 12:00 zaplanowano spotkania z prodziekanem ds. studenckich i promocji w Auli w budynku Wydziału Nawigacyjnego. Spotkanie przybliży zasady rekrutacji na studia, omówiona zostanie struktura wydziału oraz jego zasoby laboratoryjne. Będzie możliwość zadania pytań dotyczących oferowanych przez wydział studiów na kierunkach Nawigacja i Transport.

O godzinie 11:00 serdecznie zapraszamy na wykład popularnonaukowy pt. „Nawigacja – wczoraj i dzisiaj”.

Serdecznie zapraszamy

Strefa studenta

pokaż więcej
27 marca 2017 16:07

Godziny rektorskie

zegarInformujemy, że Rektor Akademii Morskiej w Gdyni ogłosił godziny rektorskie w dniu 28.03.2017 r. w godzinach 14:00 – 16:00.
W wyżej wymienionych godzinach nie odbędą się zajęcia z nauczycielami ze stopniem naukowym doktora/doktora inżyniera.

14 marca 2017 17:57

Uwaga studenci

Po odbiór decyzji stypendialnych zapraszamy do pokoju P3 w wyznaczonych dniach i godzinach:
16.03.2017r (czwartek) 10:45 – 12:15
17.03.2017r (piątek) 09:00- 10:30
20.03.2017r (poniedziałek) 08:30 – 10:00
21.03.2017r (wtorek) 11:00 – 12:00 ,13:00 – 14:30
22.03.2017r (środa) 09:15 – 10:45
23.03.2017r (czwartek) 10:45 – 12:15

Odbiór decyzji stypendialnej jest obowiązkiem studenta.

9 marca 2017 16:11

Kursy cd.

Dotyczy studentów studiów niestacjonarnych, kierunek Nawigacja

Termin części praktycznej kursu PPoż odbędzie się w najbliższą niedzielę tj. 12.03.2017. Zbiórka C122 ul. Morska o godzinie 10:00.

30 stycznia 2017 15:52

Kursy cd.

Dotyczy studentów studiów niestacjonarnych, kierunek Nawigacja

Termin części praktycznej kursu ITR (basen plus pirotechnika) odbędzie się w najbliższą środę tj. 01.02.2017 na basenie AMG.

Proszę o zorganizowanie dwóch grup max. 30 osób, (pierwsza grupa musi liczyć 30 osób, do drugiej grupy trafia reszta, która uzupełniona zostanie innymi studentami do 30 osób).

I Grupa
1300 – 1345 Pirotechnika
1345 – 1600 Zajęcia na basenie

II Grupa
1600 – 1815 Zajęcia na basenie
1815 – 1900 Pirotechnika

W razie pytań pilnie proszę o kontakt ze starostą grupy.

8 grudnia 2016 13:43

Godziny rektorskie

zegarInformujemy, że Rektor Akademii Morskiej w Gdyni ogłosił godziny rektorskie w dniu 09.12.2016 r. do godziny 10:00.
Od godziny 10:00 zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem zajęć.

Prognoza pogody dla miasta GDYNIA

Facebook

Dostępne tylko z „info-kiosków” na Wydziale Nawigacyjnym